เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. ณเดชน์มีดอกมะลิ 45 ดอก ญาญ่ามีดอกมะลิเป็น 3 เท่าของณเดชน์ คิมเบอรี่มีดอกมะลิน้อยกว่าญาญ่า 14 ดอก คิมเบอรี่มีดอกมะลิเท่าไร
ตอบ ดอก
2. วิทยุราคาเครื่องละ 785 บาท ปั้นจั่นมีเงิน 1050 บาท จะต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะพอซื้อวิทยุได้ 2 เครื่องพอดี
ตอบ บาท
2. หน้ากากทุเรียนมีเงินไปทัศนศึกษา 450 บาท เสียค่ารถและค่าอาหาร 310 บาท ซื้อของที่ระลึก 75 บาท หน้ากากทุเรียนจะเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท
2. มีเงิน 580 บาท จะต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าไร จึงจะพอซื้อเสื้อตัวละ 175 บาท ได้ 6 ตัวพอดี
ตอบ บาท
2. สมพรมีเงิน 850 บาท จ่ายค่าอาหารไป 270 บาท และแบ่งให้น้องไป 120 บาท สมพรจะเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท