เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. ซื้อดอกไม้ 3 ช่อราคา 120 บาท 180 บาท และ 210 บาท ราคาเฉลี่ยของดอกไม้เป็นเท่าไร
ตอบ บาท
2. หนังสือเล่มหนึ่งมี 1200 หน้า ถ้าอ่านวันละ 25 หน้า จะต้องอ่านกี่วันจึงจะอ่านจบเล่ม
ตอบ วัน
3. ลัดดามีเงิน 1960 บาท ซื้อกระเป๋าราคา 1370 บาท เงินที่เหลือนำไปซื้อหนังสือได้ 10 เล่มพอดี หนังสือราคาเล่มละเท่าไร
ตอบ บาท
4. เสื้อราคาตัวละ 100 บาท กางเกงราคาตัวละ 70 บาท ซื้อเสื้อและกางเกงอย่างละ 3 ตัวจะต้องจ่ายเงินเท่าไร
ตอบ บาท
5. สมุดราคาโหลละ 300 บาท ปากการาคาโหลละ 180 บาท ต้องการซื้ออย่างละ 2 โหล คิดเป็นเงินเท่าไร
ตอบ บาท