เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. สมใจมีรายได้เดือนละ 7800 บาท ใช้เป็นค่าอาหารวันละ 180 บาท ค่ารถวันละ 60 บาท สมใจจะเหลือเงินเดือนละเท่าไร
ตอบ บาท
2. คุณแม่มีเงิน 1800 บาท แบ่งให้ลูก 2 คน ให้คนโตได้มากกว่าคนเล็ก 160 บาท น้องคนเล็กจะได้รับเงินเท่าไร
ตอบ บาท
3. คุณแม่มีเงิน 1500 บาท ซื้อผ้าเช็ดหน้า 3 โหล คุณแม่เหลือเงิน 300 บาท คุณแม่ซื้อผ้าเช็ดหน้าโหลละเท่าไร
ตอบ บาท
4. มีเงิน 2500 บาท ซื้อปากกา 3 โหล ราคาโหลละ 150 บาท ที่เหลือใช้วันละ 50 บาท จะใช้ได้กี่วัน
ตอบ บาท
5. มีแอปเปิ้ล 900 ลูก แบ่งใส่ถุงๆ ละ 15 ลูกนำไปขายทั้งหมด ในราคาถุงละ 35 บาท จะได้เงินเท่าไร
ตอบ บาท