เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. แก้วมีเงิน 1485 บาท กุ้งมีเงินน้อยกว่าแก้ว 156 บาท แก้วและกุ้งมีเงินรวมกันเท่าไร
ตอบ บาท

2. ชาวสวนขายแตงโม 250 ผล ราคาผลละ 15 บาท แล้วซื้อข้าว 2 ถัง ถังละ 420 บาท ชาวสวนเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท

3. ซื้อเสื้อมา 1 โหล ราคา 1200 บาท ขายไปในราคาตัวละ 150 บาท ขายไปทั้งหมดจะได้กำไรเท่าไร
ตอบ บาท

4. วันแรกขายสินค้าได้เงิน 61742 บาท วันที่สองขายได้มากกว่าวันแรก 162 บาท สองวันนี้ขายของเฉลี่ยได้วันละเท่าไร
ตอบ บาท

5. หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพลเมืองชาย 6340 คน ซึ่งน้อยกว่าพลเมืองหญิง 173 คน หมู่บ้านนี้มีพลเมืองทั้งหมดกี่คน
ตอบ คน