เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. วินัยขับรถยนต์ใช้ความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ 115 กิโลเมตร วินัยขับรถยนต์วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 วัน จะได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไร
ตอบ กิโลเมตร

2. ซื้อหมู 8 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 110 บาท ให้ธนบัตรฉบับละห้าร้อยบาทไป 2 ฉบับ จะได้รับเงินทอนเท่าไร
ตอบ บาท

3. พ่อมีเงิน 5800 บาท แบ่งให้ลูก 3 คน คนละ 350 บาท พ่อจะเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท

4. อเนกขายไก่ 370 ตัว ตัวละ 40 บาท นำเงินไปซื้ออาหารไก่ราคา 5800 บาท อเนกเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท

5. พ่อขายที่ดินแปลงหนึ่งราคา 890000 บาท นำเงินไปฝากธนาคาร 730500 บาท ที่เหลือแบ่งให้ลูก 4 คน คนละเท่าๆกัน แต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไร
ตอบ บาท