เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. มีเงาะ 420 ผล มีมังคุด 720 ผล นำมาจัดเป็นกระจาด กระจาดละเท่าๆกัน 38 กระจาด จัดผลไม้กระจาดละกี่ผล
ตอบ ผล

2. แก้วราคาใบละ 18 บาท ถ้าซื้อเป็นโหลได้ลดราคาโหลละ 10 บาท ต้องการซื้อแก้ว 15 โหล คิดเป็นเงินเท่าไร
ตอบ บาท

3. โต๊ะและเก้าอี้ราคารวมกัน 2450 บาท โต๊ะราคามากกว่าเก้าอี้ 1220 บาท เก้าอี้ราคาตัวละเท่าไร
ตอบ บาท

4. แบ่งเหรียญ 5 บาท ให้เด็ก 45 คน คนละ 10 เหรียญ ถ้ามีเด็กมาเพิ่มอีก 5 คน แต่มีเงินเท่าเดิม เด็กจะได้รับเงินคนละเท่าไร
ตอบ บาท

5. แม่ค้าซื้อข้าวสาร 5 ถัง ถังละ 420 บาท นำมาขายกิโลกรัมละ 35 บาท ขายไปทั้งหมดจะได้กำไรเท่าไร
(ข้าวสาร 1 ถัง = 15 กิโลกรัม)
ตอบ บาท