เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. เตารีดราคา 1 ใน 3 ของราคาเตาอบ ถ้าเตาอบราคา 5292 บาท อยากทราบว่าเตารีดราคาเท่าไร
ตอบ บาท

2. มีเงาะอยู่ 7 ลัง ลังละ 70 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง ถุงละครึ่งกิโลกรัมจะได้จำนวนทั้งหมดกี่ถุง
ตอบ ถุง

3. สมศรีมีสายไฟยาว 112 เมตร นำมาตัดให้สั้นได้ 560 เส้น อยากทราบว่าได้สายไฟยาวเส้นละกี่เซนติเมตร
ตอบ เซนติเมตร

4. ดินสอราคาโหลละ 240 บาท กล่องดินสอกล่องละ 15 บาท ถ้าซื้อดินสอ 20 แท่ง กล่องดินสอ 1 โหล คิดเป็นเงินกี่บาท
ตอบ บาท

5. หมูกับไก่ มีเงินรวมกัน 925 บาท หมูมีเงินน้อยกว่าไก่ 255 บาท อยากทราบว่าไก่มีเงินเท่าไร
ตอบ บาท