เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1. วิชาและประชามีเงินรวมกัน 645 บาท ประชามีเงินมากกว่าวิชา 145 บาท วิชามีเงินเท่าไร
ตอบ บาท

2. บิว บอย บูม มีน้ำหนักเฉลี่ยคนละ 36 กิโลกรัม ถ้าบิวและบอยมีน้ำหนักคนละ 37 กิโลกรัม บูมหนักเท่าไร
ตอบ กิโลกรัม

3. กลุ่มแม่บ้านผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ 4575 ดอก จัดเป็นช่อ ช่อละ 15 ดอก และขายช่อละ 10 บาท จะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ตอบ บาท

4. ซื้อแก้วน้ำ 6 ใบ ให้เงินคนขายไป 200 บาท ได้รับเงินทอน 38 บาท แก้วน้ำราคาใบละเท่าไร
ตอบ บาท

5. คุณแม่มีเงิน 4000 บาท ซื้อชุดนักเรียน 5 ชุด ราคาชุดละ 780 บาท คุณแม่เหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท