เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1.นักเรียนมีเงิน 5,000 บาท ซื้อชุดลูกเสือ 2 ชุด ราคาชุดละ 520 บาท และซื้อชุดนักเรียนจำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 870 บาท จะเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท
2.ร้านค้ามีนมกล่อง 90 กล่อง จัดเป็นแพค แพคละ 6 กล่อง แล้วนำไปขายในราคา แพคละ 48 บาท ขายไปทั้งหมดจะได้เงินเท่าไร
ตอบ บาท
3.นารีฝากเงินธนาคารทุกเดือน เดือนละ 180 บาท นารีจะต้องฝากเงินเป็นเวลานานเท่าไร จึงจะเก็บเงินได้1440 บาท
ตอบ เดือน
4.ไข่ไก่ราคาฟองละ 4.50 บาท ต้องการซื้อไข่ไก่ 6 โหล คิดเป็นเงินเท่าไร
ตอบ บาท
5.คุณครูมีทอฟฟี่ 5 ถุง ถุงละ 50 เม็ด คุณครูนำทอฟฟี่มาแจกนักเรียน 41 คน คนละเท่าๆ กัน ทอฟฟี่ที่เหลือยกให้คนที่ 41 นักเรียนคนที่ 41 จะได้รับทอฟฟี่กี่เม็ด
ตอบ เม็ด