เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 5 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ
1.ประพันธ์หนัก 56 กิโลกรัม สมพรหนักเป็น 3 ใน 4 ของประพันธ์ สมพรหนักกี่กิโลกรัม
ตอบ กิโลกรัม
2.แก้ว อมร และวิชัย มีเงินรวมกัน 1,510 บาท แก้วมีเงินมากกว่าวิชัย 50 บาท อมรมีเงินมากกว่าวิชัย 20 บาท อยากทราบว่าวิชัยมีเงินเท่าไร
ตอบ บาท
3. ผลไม้กระจาดหนึ่งมีส้มเขียวหวาน 8 ผล มีเงาะมากกว่าส้มเขียวหวาน 6 ผล และมีมังคุดเท่ากับส้มและเงาะรวมกัน อยากทราบว่ากระจาดใบนี้มีมังคุดกี่ผล
ตอบ ผล
4. นักเรียนมีเงิน 100 บาท ต้องการซื้อสมุดปกแข็งราคาเล่มละ 18.50 บาท ต้องการซื้อสมุดปกแข็งให้ได้มากที่สุดจะเหลือเงินเท่าไร
ตอบ บาท
5. ดรุณีมีเงิน 125 บาท จ่ายค่าอาหารไปแล้ว เงินที่เหลือซื้อดินสอแท่งละ 10 บาท ได้ 6 แท่งพอดี อยากทราบว่าดรุณีจ่ายค่าอาหารไปเท่าไร
ตอบ บาท