จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มี ประการ คือ
2. อาหารจำพวกข้าว แป้ง น้ำตาล ให้สารอาหารประเภท
3. สารอาหารที่ช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย คือ
4. สารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และให้พลังงาน คือ
5. ในหนึ่งวันเราควรดื่มน้ำประมาณ แก้ว
6. ปัจจัยที่จำเป็นมากที่สุดในการดำรงชีวิต คือ
7. เราใช้แก๊ส ที่มีอยู่ในอากาศในการหายใจ
8. กระต่าย จัดเป็นสัตว์ที่กิน เป็นอาหาร
9. สิงโต จัดเป็นสัตว์ที่กิน เป็นอาหาร
10. มนุษย์ จัดเป็นสัตว์ที่กิน เป็นอาหาร