จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. หน้าที่หลักของรากคือ
2. รากที่งอกออกจากเมล็ดคือ
3. รากที่แตกออกจากรากแก้วคือ
4. รากฝอยจะพบในพืชเป็นส่วนใหญ่
5.รากที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุคือ