จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ตอบคำถามจากการดูวิดีโอ
1. กระดูกสันหลังของปลาเรียกว่า
2. กระดูกสันหลังของปลาจะมีลักษณะ
3. ปลาเป็นสัตว์เลือด
4.ม้าน้ำจัดเป็นสัตว์ประเภท
5. สัตว์ครึ่งบนครึ่งน้ำ(สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก) ตอนเป็นตัวอ่อนจะหายใจด้วย
6. สัตว์ครึ่งบนครึ่งน้ำ(สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก) เมื่อโตเต็มวัยจะหายใจด้วย
7.สัตว์ปีกเป็นสัตว์ที่มี คงที่จึงจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น
8.จิงโจ้จัดเป็นสัตว์ประเภท
9.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ได้แก่ กับ
10. สัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ เพราะมีอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม