จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. จากการดูคลิป คือปัญหาของใคร
ตอบ
2. เงื่อนไขของ "ปู" จะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอะไรบ้าง
ตอบ สุนัข ป่าไม้ อุบัติเหตุรถชน
3. ผังแสดงเส้นทางการเดินกลับบ้านของ "ปู" สามารถเดินทางได้กี่เส้นทาง
ตอบ เส้นทาง
4. เส้นทางที่ 1 ผลลัพธ์ ได้กี่ครั้ง
ตอบ ครั้ง
5. เส้นทางที่ 2 ผลลัพธ์ ได้กี่ครั้ง
ตอบ ครั้ง
6. เส้นทางที่ 3 ผลลัพธ์ ได้กี่ครั้ง
ตอบ ครั้ง
7. "ปู" ควรเลือกใช้เส้นทางที่ เพราะใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด