จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายได้ประโยชน์ คือ
2.อาหาร มีทั้งหมด หมู่
3.ข้าว เผือก มัน ให้อาหารประเภท
4.เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว ให้อาหารประเภท
5.น้ำมันที่ได้จากพืช หรือ สัตว์ ให้อาหารประเภท
6.สารที่เป็นส่วนประกอบในอาหาร ซึ่งได้มาจากกระบวนการย่อยอาหาร เรียกว่า
7.สารอาหารมีทั้งหมด ประเภท
8.สารอาหารที่ให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย คือ
9.สารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย คือ
10.สารอาหารที่ได้มาจากผักและผลไม้ต่างๆ คือ