จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็นสารอาหารประเภท
2. วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ เป็นสารอาหารประเภท
3. ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ และสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ คือสารประเภท
4. วิตามิน แบ่งเป็น ประเภท
5. วิตามินที่ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา คือ วิตามิน
6. วิตามินที่ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก คือ วิตามิน
7. วิตามินที่ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน คือ วิตามิน
8. ถ้าขาดวิตามิน จะทำให้เลือดแข็งตัวช้า เกล็ดเลือดจะทำงานผิดปกติ
9. วิตามิน ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากผิวหนัง
10. วิตามิน ถ้าขาดแล้วจะทำให้เป็นหมัน และมีบุตรยาก