จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ช่วยควบคุมการทำงานให้เป็นปกติ และช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย คือ
2. ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงถ้าขาดแล้วจะเป็นโรคกระดูกอ่อน คือ เกลือแร่ และ เกลือแร่
3. พบใน ตับ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง และผักใบเขียว คือ เกลือแร่
4. พบในอาหารทะเลทุกชนิด คือ เกลือแร่
5. เกลือแร่ ควบคุมความสมดุลของนํ้า ถ้าขาดและจะทำ ให้ร่างกายอ่อนเพลีย และความดันโลหิตตํ่า
6. เกลือแร่ เป็นส่วนประกอบสำคัญของสารเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ถ้าขาดแล้วจะทำให้เป็นโรคโลหิตจาง
7. เกลือแร่ไอโอดีน ถ้าขาดแล้วในเด็กจะเป็นโรค ในผู้ใหญ่จะเป็นโรค
8. เป็นสารเคลือบฟัน ป้องกันฟันผุ คือ เกลือแร่
9. ถ้าร่างกายขาดแล้ว จะทำให้ร่างกายขับของเสียออกมาไม่ปกติ ผิวหนังแห้ง ลอก ไม่ชุ่มชื้น คือ
10. นักเรียนควรดื่มน้ำประมาณวันละ ถึง แก้ว