จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น ช่วงวัยหลัก
2. ในช่วงวัย ผิวหนังจะอ่อนนุ่ม มีสีชมพู กล้ามเนื้อน้อย แขน ขา งอตลอดเวลา
3. ฟันน้ำนมของช่วงวัยทารกจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ - เดือน
4. ฟันน้ำนมเริ่มหลุด และจะมีฟันแท้เริ่มขึ้นมาแทนที่ คือ ช่วงวัย
5. ช่วงวัยรุ่นอยู่ในช่วงอายุ - ปี
6. ในช่วงวัยกลางคนสายตาจะเริ่ม
7. กล้ามเนื้อลีบ กระดูกเปราะ สมองเสื่อม คือ ช่วงวัย
8. เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น เพศหญิงจะเริ่มมี
9. ในเพศชาย เมื่ออย่างเข้าสู่วัยรุ่นอัณฑะจะเริ่มผลิต
10. ในช่วงวัย เพศชายและเพศหญิง มีพัฒนาการของร่างกายอย่างเต็มที่