ให้นักเรียนเขียนคำตอบหน้าข้อความที่ถูกต้องว่า "ถูก" และคำตอบที่ไม่ถูกต้องว่า "ผิด" หน้าข้อความต่อไปนี้
1. เราควรใช้แม่เหล็กแยกผงตะไบเหล็กออกจากขี้เถ้า
2. การรินออกกับการร่อนสามารถแยกสารผสมชนิดเดียวกันได้
3. การหยิบออกเหมาะสำหรับการใช้ในการแยกกรวดออกจากเมล็ดถั่วดำ
4. การกรองเหมาะสำหรับใช้ในการแยกสารผสมที่ประกอบด้วยของแข็งกับของเหลว โดยของแข็งละลายในของเหลว
5. การตกตะกอนเหมาะสำหรับใช้ในการแยกสารผสมที่ประกอบด้วยของแข็งกับของเหลว โดยของแข็งไม่ละลายในของเหลว
6. การรินออก เหมาะสำหรับใช้ในการแยกสารผสมที่ประกอบด้วยของแข็งกับของเหลว โดยของแข็งละลายในของเหลว
7. เกล็ดไอโอดีน เป็นของแข็งที่สามารถระเหิดได้
8. เราสามารถแยกกากกาแฟออกจากน้ำกาแฟได้โดยการกรอง
9. เราสามารถแยกสารผสมในน้ำอบได้ด้วยวิธีการใช้แม่เหล็ก
10. เราสามารถแยกสารแขวนลอยที่ปนอยู่ในน้ำคลองได้ด้วยวิธีการตกตะกอน