จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
กาเอ๋ยกาดำ
รู้จักรักเพื่อน
ได้เหยื่อไม่
รีบเตือนร้องเรียกมา
รุมล้อม
น้ำใจหนา
การแน่ะพ่อหนูจงดูกา
มันรักดีนักเอย