ให้นักเรียนเติมคำไทยให้ถูกต้อง
สักวา
สักวา มีหมื่นแสน
ไม่เหมือนแม้น ที่หวานหอม
กลิ่น เปรียบดวง
อาจจะน้อม ด้วยโลมลม
แม้ หยามหยาบ ไม่
ดังดูดดื่ม ต้องเข็ดขม
ไม่ประกอบ ชอบอารมณ์
ใครฟังลม เมินหน้า