จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
เด็กเอ๋ย
ความรู้เรายัง
เมื่อเราจะได้มีวิชา
เป็นเลี้ยงชีพสำหรับตน
ได้หลายสถานเพราะการเรียน
จงไปเถิดจะเกิดผล
ถึงลำบากก็จำทน
เกิดเป็นคนควรเอย