จงเลือกคำที่เป็นคำถามในวงเล็บเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. เดินมาโรงเรียนบ้าง (ใคร/ ทำไม)
2. เธอวาดรูปนี้ได้ (อย่างไร/ ที่ไหน)
3. เราต้องไป จึงจะเห็นนกนางนวล (ที่ไหน/ ทำไม)
4. คุณแม่ไปซื้อ ที่ตลาด (อะไร/ ทำไม)
5. วัวกิน เป็นอาหาร (อย่างไร/ อะไร)
6. เราจึงต้องขยันเรียน (เหตุใด/ อย่างไร)
7. เราจึงต้องพูดคำสุภาพ (ทำไม/ ที่ไหน)
8. อยู่ในกระเป๋าของเธอ (อะไร/ ทำไม)
9. เธอคิด กับเรื่องที่ได้อ่านนี้ (อย่างไร/ หรือไม่)
10. เมื่อเราไปพบครูควรทำ (ที่ไหน/ อย่างไร)