จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
จากวิดีโอให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. ประโยคที่บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้คือประโยค
2. ประโยคที่ต้องการคำตอบคือประโยค
3.ประโยคที่ใช้บอกรื่องราวว่าไม่ใช่ ไม่ต้องการ ไม่จริง คือประโยค
4. หนึ่งปีมี 365 วันเป็นประโยค
5. เธอหิวหรือยังเป็นประโยค
6. ฉันไม่ชอบกินขนมหวานเป็นประโยค
7. พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นประโยค
8. กรุณาช่วยรักษาความสะอาดเป็นประโยค
9. แม่อยากให้พลอยช่วยล้างจานเป็นประโยค
10. ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นประโยค