จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
   กล้องแก้ว      ปลาร้าย      ปัญญา      พิสมัย      ยิงระดม      ล้าต้า      หินผา      แล่นเลี่ยง   
ถือไว้อย่าให้เอียง
ตัดข้ามคงคา
เป็น
ส่องดูแถวแนว
เจ้าจงเอาหูตา
เป็นฟังดูลม
ขี้เกียจคือ
จะทำลายให้เรือจม
เอาใจเป็นปืนคม
ให้จมไป
จึงจะได้สินค้ามา
คือวิชาอัน
จงหมั่นมั่นหมายใจ
อย่าได้คร้านการวิชา