จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
(นามสามัญ , นามวิสามัญ , นามบอกลักษณะ , นามบอกอาการ)
๑. พี่มีปากกา ๔ แท่ง (แท่ง) เป็นคำ
๒. แม่ไปซื้อของที่ตลาด (แม่) เป็นคำ
๓. พรุ่งนี้ครอบครัวฉันจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นคำ
๔. การสลักกาบกล้วยเป็นงานฝีมือของคนไทย (การสลัก) เป็นคำ
๕. ยายไปทำบุญที่วัด (วัด) เป็นคำ
๖. ตามีร่มอยู่ ๒ คัน (คัน) เป็นคำ
๗. น้องชอบอ่านวรรณคดีเรื่องอิเหนา (อิเหนา) เป็นคำ
๘. ฉันกำลังอ่านหนังสือ (หนังสือ) เป็นคำ
๙. การพูดที่ดีต้องพูดให้ถูกกาลเทศะ (การพูด) เป็นคำ
๑๐.พระธาตุดอยสุเทพอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ (พระธาตุดอยสุเทพ) เป็นคำ