จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ไตรยางศ์ คือ
2. ไตรยางศ์ ประกอบด้วย
3. อักษรกลาง มี รูป เสียง
4. อักษรสูง มี รูป ใช้เสียงร่วมกับ
5. อักษรต่ำ มี รูป เสียง
6. อักษรต่ำ แบ่งออกเป็น และ
7. อักษรต่ำคู่ มี รูป เสียง
8. อักษรต่ำเดี่ยว มี รูป เสียง
9. " ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ " เป็นอักษร
10. " ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ส ศ ษ ห " เป็นอักษร
11. " ค ฅ ฆ ช ฌ ท ธ ฑ ฒ พ ภ ฟ ซ ฮ " เป็นอักษร
12. " ย ญ น ณ ง ร ว ม ล ฬ " เป็นอักษร
13. " ค ซ พ ม ฆ ท " พยัญชนะที่อยู่ในหมวดหมู่ต่างจากตัวอื่น คือ
14. พยัญชนะที่เป็นเสียงคู่กับ " ส ศ ษ " คือ
15. พยัญชนะที่มีเสียงเดียวกับ ล คือ