จงเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
๑. พญามังกรเจ้าแห่งสมุทรมีธิดานามว่า
๒. พญามังกรนำพระธิดาและแก้วมณีไปถวายให้กับ
๓. เดิมทีแก้วมณีเป็นสมบัติของ
๔.พระอินทร์รับนางเมขลาไว้ในตำแหน่ง
๕.นางเมขลามีหน้าที่ช่วยเหลือ ที่เรือแตกไม่ให้จมน้ำตาย
๖.รามสูร เป็นยักษ์มีฤทธิ์มาก กายสีเขียว มี เป็นอาวุธ
๗.รามสูรเป็นเพื่อนรักกับ
๘. รามสูรต้องการชิงแก้วมณีจากนางเมขลาไปเพื่อ
๙. ตามความเชื่อของคนโบราณปรากฏการณ์ฟ้าแลบเกิดจากนางเมขลาโยน
๑๐. ตามความเชื่อของคนโบราณปรากฏการณ์ฟ้าร้องเกิดจากรามสูรขว้าง