Photos Posted on Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
ร่วมส่งกำลังใจให้ "น้องไหม" ด.ญ.นันท์นภัส บัวบูชา นักเรียนชั้น ป.๖/๕  ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ 

- แข่งขันคัดลายมือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เขต ๑  จะเข้าแข่งขันระดับชาติ ของภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

- แข่งขันคัดลายมือ ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมเข้าแข่งขันระดับภาค ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ครูผู้ฝึกสอน  นางณัฐธยาน์ กิขุนทด
ร่วมส่งกำลังใจให้ "น้องไหม" ด.ญ.นันท์นภัส บัวบูชา นักเรียนชั้น ป.๖/๕  ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ 

- แข่งขันคัดลายมือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เขต ๑  จะเข้าแข่งขันระดับชาติ ของภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

- แข่งขันคัดลายมือ ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมเข้าแข่งขันระดับภาค ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ครูผู้ฝึกสอน  นางณัฐธยาน์ กิขุนทด
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้
1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. เป็นวันชาติไทย
3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ
ข้อมูลจาก wikipedia.org
Load more

 

Top