Photos Posted on Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
ความห่วงใยจากทางเรานะครับ ในเรื่องของ ไวรัสโคโรนา (coronavirus) ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนโปรดระมัดระวังโรคระบาดจากอู่ฮั่น ประเทศจีน หากมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่น เพิ่งกลับมาจากพื้นที่ระบาดหรือมีเพื่อน,ญาติกลับมา ขอให้สังเกตอาการที่อาจจะเข้าข่ายและรีบไปพบแพทย์นะคะ รวมถึงป้องกันตัวเองด้วยการสวมแมสด้วยนะครับ

👉 5 วิธีลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ปิดจมูกและปากเมื่อไอจาม
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่
4. ปรุงอาหารเนื้อสัตว์และไข่ให้สุก
5. ไม่สัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโดยไม่มีการป้องกัน

#ไวรัสโคโรนา
ความห่วงใยจากทางเรานะครับ ในเรื่องของ ไวรัสโคโรนา (coronavirus) ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนโปรดระมัดระวังโรคระบาดจากอู่ฮั่น ประเทศจีน หากมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่น เพิ่งกลับมาจากพื้นที่ระบาดหรือมีเพื่อน,ญาติกลับมา ขอให้สังเกตอาการที่อาจจะเข้าข่ายและรีบไปพบแพทย์นะคะ รวมถึงป้องกันตัวเองด้วยการสวมแมสด้วยนะครับ

👉 5 วิธีลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ปิดจมูกและปากเมื่อไอจาม
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่
4. ปรุงอาหารเนื้อสัตว์และไข่ให้สุก
5. ไม่สัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโดยไม่มีการป้องกัน

#ไวรัสโคโรนา
ความห่วงใยจากทางเรานะครับ ในเรื่องของ ไวรัสโคโรนา (coronavirus) ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนโปรดระมัดระวังโรคระบาดจากอู่ฮั่น ประเทศจีน หากมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่น เพิ่งกลับมาจากพื้นที่ระบาดหรือมีเพื่อน,ญาติกลับมา ขอให้สังเกตอาการที่อาจจะเข้าข่ายและรีบไปพบแพทย์นะคะ รวมถึงป้องกันตัวเองด้วยการสวมแมสด้วยนะครับ

👉 5 วิธีลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ปิดจมูกและปากเมื่อไอจาม
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่
4. ปรุงอาหารเนื้อสัตว์และไข่ให้สุก
5. ไม่สัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโดยไม่มีการป้องกัน

#ไวรัสโคโรนา
ความห่วงใยจากทางเรานะครับ ในเรื่องของ ไวรัสโคโรนา (coronavirus) ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนโปรดระมัดระวังโรคระบาดจากอู่ฮั่น ประเทศจีน หากมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่น เพิ่งกลับมาจากพื้นที่ระบาดหรือมีเพื่อน,ญาติกลับมา ขอให้สังเกตอาการที่อาจจะเข้าข่ายและรีบไปพบแพทย์นะคะ รวมถึงป้องกันตัวเองด้วยการสวมแมสด้วยนะครับ

👉 5 วิธีลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ปิดจมูกและปากเมื่อไอจาม
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่
4. ปรุงอาหารเนื้อสัตว์และไข่ให้สุก
5. ไม่สัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโดยไม่มีการป้องกัน

#ไวรัสโคโรนา
ความห่วงใยจากทางเรานะครับ ในเรื่องของ ไวรัสโคโรนา (coronavirus) ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนโปรดระมัดระวังโรคระบาดจากอู่ฮั่น ประเทศจีน หากมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่น เพิ่งกลับมาจากพื้นที่ระบาดหรือมีเพื่อน,ญาติกลับมา ขอให้สังเกตอาการที่อาจจะเข้าข่ายและรีบไปพบแพทย์นะคะ รวมถึงป้องกันตัวเองด้วยการสวมแมสด้วยนะครับ

👉 5 วิธีลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ปิดจมูกและปากเมื่อไอจาม
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่
4. ปรุงอาหารเนื้อสัตว์และไข่ให้สุก
5. ไม่สัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มโดยไม่มีการป้องกัน

#ไวรัสโคโรนา
วันพฤหัส 23/1/2563 - ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

♦️เวลา 12:00 น. US AQI 99
♦️เวลา 11:00 น. US AQI 105
♦️เวลา 10:00 น. US AQI 119
♦️เวลา 08:00 น. US AQI 143
♦️เวลา 07:00 น. US AQI 135
♦️เวลา 06:00 น. US AQI 131
♦️เวลา 05:00 น. US AQI 123

‪ 😷😷😷😷 อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับ

#BangkokSmog #ฝุ่นกรุงเทพ #ฝุ่นPM25‬ #ฝุ่นสมุทรปราการ
Load more

 

Top