ป.5 ภาษาไทย: คำนาม -1

คำสั่ง: ให้นักเรียนบอกชนิดของคำนามจากประโยคต่อไปนี้

 

 

<<< RETURN TO ภาษาไทย | NEXT >>>