Welcome to Sriwittayapaknam School

FACEBOOK PHOTOS: 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

8 hours ago

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

วันศุกร์ 21/2/2563 - ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

♦️เวลา 06:00 น. US AQI 141
♦️เวลา 05:00 น. US AQI 154

😷😷😷😷 ค่าฝุ่นละอองสูงมาก อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับ

#ฝุ่นกรุงเทพ #ฝุ่นPM25
... See MoreSee Less

วันศุกร์ 21/2/2563 - ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

♦️เวลา 06:00 น. US AQI 141
♦️เวลา 05:00 น. US AQI 154

😷😷😷😷 ค่าฝุ่นละอองสูงมาก อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับ

‪#ฝุ่นกรุงเทพ #ฝุ่นPM25

การแข่งขันทักษะวิชาการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปี 2562

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ป.4 - 6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ด.ญ.ณภัณฑ์ภัค สุขจุ้ย
ฝึกซ้อมโดยคุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด คุณครูดลธร พูลเพิ่ม

การแข่งขัน Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.4 - 6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ด.ช.แทนไท มหัทธนะรัตน์
ฝึกซ้อมโดย Teacher Brita Marie Jelen คุณครูปิยะนันท์ เพชรกลึง

การแข่งขันท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ป.1-3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ด.ญ.ภิรมน ฐิติมนตรี
ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด คุณครูพัทธนันท์ ปิ่นแก้ว

การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1- 6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เป็นที่ 3 ของการแข่งขัน
ด.ญ.ปุณยนุช สวัสดี
ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุวรรณา ไข่ฟัก คุณครูศุภวิชญ์ จุฬาทิพย์

การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.4 - 6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เป็นที่ 2 ของการแข่งขัน
ด.ช.สุรกฤษฎิ์ บัณฑิตอัครกุล
ฝึกซ้อมโดย Teacher Willian Juhuri Baldivino คุณครูปิยะนันท์ เพชรกลึง

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1- 3
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เป็นที่ 2 ของการแข่งขัน
ด.ญ.ศศิวิมล บรรพะสุขะ
ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด คุณครูอาภรณ์ สำเภาน้อย
#academic
... See MoreSee Less

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง Mr.Dallas Maxwell เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมาเยี่ยมโรงเรียนของเราและเข้าพูดคุยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... See MoreSee Less

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการ Open House 2019 โรงเรียนหาดอมราอักษร
ลักษณ์วิทยา

การแข่งขันทักษะวิชาการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงชลลดา พิลนัครา
เด็กหญิงณัฐชา ใบภัคดี

การแข่งขันทักษะวิชาการตอบปัญหาเด็กดีรู้หน้าที่พลเมืองไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงอชิรญาณ์ นาคทิม
เด็กหญิงชาคริยา เปรมเกิด

การแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันแต่งเรื่องจากภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงกัณฐิกา อยู่คง
เด็กหญิงมติมนท์ ยังมาก

การแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดมารยาทไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงญาณิพัชญ์ ลิ้มพาณิชย์
เด็กชายนนทกานต์ สังข์แก้ว

การแข่งขันทักษะวิชาการ วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงพรญาณี สุขถิ่นไทย
เด็กชายศุภวิชญ์ ทรงงาม

การแข่งขันทักษะวิชาการ การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงอาคิรา สงเมือง
เด็กหญิงวรัญญา คเชนทร

การแข่งขันทักษะวิชาการตอบปัญหาสารานุกรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงวรวลัญช์ วราโชติ
เด็กชายปภังกร คงกระพันธ์

การแข่งขันทักษะวิชาการคัดลายมือภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงภณิตา หอมจันทึก

การแข่งขันทักษะวิชาการ Spelling Bee ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายกวี จันทมาตย์

การแข่งขันทักษะวิชาการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายอาณัติ เจริญสุข
เด็กชายสุรกฤษฎิ์ บัณฑิตอัครกุล

การแข่งขันทักษะวิชาการ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงปุณยนุช สวัสดี

#academic
... See MoreSee Less

1 day ago

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

วันพฤหัส 20/2/2563 - ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

♦️เวลา 06:00 น. US AQI 159
♦️เวลา 05:00 น. US AQI 155

😷😷😷😷 ค่าฝุ่นละอองสูงมาก อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับ

#ฝุ่นกรุงเทพ #ฝุ่นPM25
... See MoreSee Less

วันพฤหัส 20/2/2563 - ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

♦️เวลา 06:00 น. US AQI 159
♦️เวลา 05:00 น. US AQI 155

😷😷😷😷 ค่าฝุ่นละอองสูงมาก อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับ

‪#ฝุ่นกรุงเทพ #ฝุ่นPM25

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ SSP Pre-Entrance มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สอบได้อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 และสอบได้ มากที่สุดติดหนึ่งในร้อยคน รวมทั้งหมด 34 คน

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเชิญคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชื่นชมยินดีและรับเกียรติบัตร ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ต้องเป็นเช่นนี้อยู่แล้วค่ะ ศรีวิทยาปากน้ำ สุดยอดมาก ค่ะ ขอปรบมือดังๆด้วยความชื่นชมยินดีค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ

เก่งจังเลยคร้

Jittraporn Sachan@ฝากเอาลูกชายคนเล็กไปเตรียมไว้ด้วยคร้า😁😁😁😁😁

Yanisa Thongliem

เก่งคับ

View more comments

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

เด็กหญิงปัทมวรรณ ช้างศิลา
เด็กหญิงชญาภา พุทธธนศิริ
เด็กหญิงวรัญญา คเชนทร
เด็กชายณรรฐกรณ์ คงโพธิ์
เด็กหญิงเข็มอัปสร หู
เด็กชายชูตระกูล นาคดี
เด็กชายประยุทธ์ แจ้งกระจ่าง
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ทางโรงเรียนยังไม่ได้ลงรูปเด็กที่ได้การแข่งขันทักษะวิชาการะดับนานาชาติคณิตศาสตร์ระดับเหรียญทองหรือเปล่าค่ะเพราะยังไม่เห็นมีเลยค่ะ ขออภัยค่ะถ้าลงแล้ว

สมาชิกของพวกเราในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ... See MoreSee Less

Load more

 

Top

 

 

Top

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

7 days ago

The English Room

Love is in the eyes of these children. Teacher Merica asked the students from IEP Primary 1/2 to choose a person who is always KIND to them. This Valentine's Day, the students gave their 'Butterfly Lollipop Cards'​ to their special someone. HAPPY HEARTS DAY, EVERYONE! ❤️ ... See MoreSee Less

7 days ago

The English Room

Happy Valentine’s Day from Thailand! It is traditional at our school for students to give heart shaped stickers to their friends. ... See MoreSee Less

1 week ago

The English Room

Star Students for January from Kindergarten 3/4 with Teacher Imari. ... See MoreSee Less

Star Students for January from Kindergarten 3/4 with Teacher Imari.

1 week ago

The English Room

Star Students for January from Kindergarten 3/3 with Teacher Sam. ... See MoreSee Less

Star Students for January from Kindergarten 3/3 with Teacher Sam.

1 week ago

The English Room

Star Students for January from Primary 5/1 with Teacher Sam. ... See MoreSee Less

Star Students for January from Primary 5/1 with Teacher Sam.

1 week ago

The English Room

Star Students for January from Primary 4/1 with Teacher David. ... See MoreSee Less

Star Students for January from Primary 4/1 with Teacher David.

1 week ago

The English Room

Star Students for January from Primary 3/1 with Teacher Jacky. ... See MoreSee Less

Star Students for January from Primary 3/1 with Teacher Jacky.

2 weeks ago

The English Room

Star Students for January from Primary 2/2 with Teacher Katie. ... See MoreSee Less

Star Students for January from Primary 2/2 with Teacher Katie.
Load more

 

Top

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 week ago

SWP Nursery

สมาชิกของเราในวันนี้ครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

หล่อๆสวยๆกันทุกคนนนน

Roj Sujittar

2 weeks ago

SWP Nursery

วันนี้ท่านผู้อำนวยมาเล่านิทานให้เด็กๆที่เนอสเซอรี่ฟังกันค่ะ ... See MoreSee Less

3 weeks ago

SWP Nursery

เรียนนาฏศิลป์ กับครูสุวรรณา ไข่ฟัก กันค่ะ ... See MoreSee Less

4 weeks ago

SWP Nursery

กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน ค่ะ ... See MoreSee Less

2 months ago

SWP Nursery

วันนี้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากผลไม้ กับTeacher กันค่ะ ... See MoreSee Less

2 months ago

SWP Nursery

กิจกรรมวันปีใหม่ เด็กเนอสเซอรี่ค่ะ

#น่ารักทุกคนค่ะ
... See MoreSee Less

2 months ago

SWP Nursery

กิจกรรมในวันปีใหม่ เด็กๆเนอสเซอรี่ ได้แสดงชุด ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่งค่ะ ... See MoreSee Less

2 months ago

SWP Nursery

เด็กๆเข้ามาดู กิจกรรมวันคริสต์มาส ค่ะ 🎄🎄🎄 ... See MoreSee Less

Load more

 

Top

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

สนใจเรียนฟุตบอล สอบถามได้ครับ 027027808

www.youtube.com/watch?v=e--AknIxO44&feature=youtu.be&t=30
... See MoreSee Less

Video image

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

❤️

ปิดเทอมนี้มาเรียนฟุตบอลกับพวกเราได้ที่ SWP FC Football School เปิดคอร์สเรียนใหม่ เดือนมีนาคม 2563 และ เดือนเมษา​ยน 2563 เวลาเรียนตั้งแต่ 16:00 น.ถึง 18:30 น.

เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เปิดรับสมัครนักฟุตบอลรุ่นใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง

มีที่จอดรถสะดวกสบาย เดินทางง่าย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าปากน้ำ และศรีนครินทร์ มีห้องน้ำสะอาด

สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ หรือโทรศัพท์ 0841429694 ​หรือ 027027808
... See MoreSee Less

SWP FC ทีม รุ่น U9 แข่งนอกสถานที่ แม้จำนวนผู้เล่นจะมีน้อยกว่า แต่ทุกคนเล่นแบบเกินร้อยจริง ๆ ... See MoreSee Less

2 months ago

SWP FC Football School

... See MoreSee Less

สมาชิกนักบอล รุ่นวันเสาร์ ... See MoreSee Less

3 months ago

SWP FC Football School

Cr.ผปค นักบอล ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

อยากซ้อมบอลจุง

วันนี้ฝึกเลี้ยงลูก และ แย่งลูกบอล ฟุตบอลวันเสาร์ ... See MoreSee Less

Load more

 

Top