Welcome to Sriwittayapaknam School

FACEBOOK PHOTOS: 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ ปิติอลงกรณ์ ป.6/1 (คะแนนสูงสุด)
เด็กชายกรพัฒน์ ทองใบศรี ป.6/2
เด็กชายพงศ์ภัค โลหะพงศ์พัฒนะ ป.6/2
เด็กชายวิชญ์ภาส ศิริบรรจง ป.6/2
เด็กหญิงสิริกร ภู่ระหงษ์ ป.6/3
เด็กหญิงกษิรา โพธิ์วาสนา ป.6/4

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
เด็กหญิงภัทรวดี อึ๊งสมุทร ป.6/3
เด็กชายธวัต ตะโนดแก้ว ป.6/1
เด็กชายคีตกร เขียวอ่อน ป.6/4
... See MoreSee Less

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
เด็กชายธีรภัทร บุญนำ ป.6/1

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และสสวน.
(Enrichment Science Classroom : ESC)
เด็กหญิงกันตณัฐ ศิกษมัต ป.6/4
... See MoreSee Less

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
เด็กชายธีรภัทร บุญนำ  ป.6/1 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และสสวน.
(Enrichment Science Classroom : ESC)
เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต  ป.6/4Image attachment

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้ที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เด็กชายกฤตกร นาหลวง ป.6/1
เด็กหญิงพัตนียา วีระกุล ป.6/1
... See MoreSee Less

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้ที่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เด็กชายกฤตกร นาหลวง ป.6/1
เด็กหญิงพัตนียา วีระกุล  ป.6/1Image attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สุดยอดเลยจ้า😊😊

ลูกชายเรียนเก่งมากๆเลยครับ

พี่ซีเจ พี่แพทตี้ เก่งสุดๆ เลยค่ะ

เก่งมากๆค่ะ

View more comments

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเข็มอัปสร หู ป.6/1
ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
... See MoreSee Less

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเข็มอัปสร หู  ป.6/1 
ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้ที่ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งมากๆเลยค่ะ

ยินดีด้วยคะ เก่งมากๆเลยคะ

เก่งมากๆคะ

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

ยินดีด้วยนะคะ

เก่งมากครับ

เก่งมากค่ะ

เก่งมากๆเลยค่ะ ยินดีด้วยนะคะ

พี่จีจี้เก่งสุดๆ เลยค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ

View more comments

ท่านผู้ปกครองสามารถมารับสมุดรายงานผลการเรียนในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 มารับได้ไม่เกิน 14.00 น. หลังจากนั้นให้มารับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน เป็นต้นไป

- โรงเรียนปิดสงกรานต์วันที่ 10-18 เมษายน 2564

- เริ่มเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

- เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
... See MoreSee Less

ท่านผู้ปกครองสามารถมารับสมุดรายงานผลการเรียนในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 มารับได้ไม่เกิน 14.00 น. หลังจากนั้นให้มารับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน เป็นต้นไป

- โรงเรียนปิดสงกรานต์วันที่ 10-18 เมษายน 2564

- เริ่มเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

- เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รอบห้องเรียนพิเศษ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ยินดีด้วยครับ

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านมากค่ะ

น้องๆเก่งมากค่ะ

ยินดีกับเด็กๆทุกคนด้วยครับ

ยินดีกับน้องๆค่ะ เก่งมากๆ

ยินดีด้วยค่ะ

ยินดีกับน้องๆทุกคนค่ะเก่งมากๆจ้า

ยินดีด้วยกับเด็กๆๆทุกคน เก่งมากๆๆคะ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนด้วยนะคะ

ยินดีกับเด็กๆที่สอบได้นะคะ

ยินดีกับเด็กๆที่สอบได้ด้วยค่ะ

เก่งจ้ายินดีกับทุกๆๆคนจ้า

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆด้วยค่ะ

ยินดีกับเด็กๆ ทุกคนด้วยค่ะ

1 ห้องพอดี ยินดีด้วยครับ

สุดยอดจริงๆยินดีด้วยจ้าลูกๆ

สู้ๆกับระดับมัธยมนะครับ

Congratulations 🎉 🎉🎉

View more comments

3 days ago

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2562 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอแสดงความยินดี ด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดี ด้วยค่ะ

Load more

 

Top

 

 

Top