Welcome to Sriwittayapaknam School

FACEBOOK PHOTOS: 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ปีนี้ตรงกับวัน วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม โรงเรียนหยุดเรียนชดเชย วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2565

มาโรงเรียนวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
... See MoreSee Less

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ปีนี้ตรงกับวัน วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม โรงเรียนหยุดเรียนชดเชย วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2565

มาโรงเรียนวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในปี 2565 วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนหยุดเรียนในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565

พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม

พิธีแรกนาขวัญ
พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
... See MoreSee Less

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในปี 2565 วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

โรงเรียนหยุดเรียนในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565

พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม

พิธีแรกนาขวัญ
พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนฝึกทำคณิตคิดเร็วด้วยตัวเอง ... See MoreSee Less

ห้องนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาดนตรี ... See MoreSee Less

ท่านผู้อำนวยการเข้าห้องเยี่ยมนักเรียน พูดคุย ร้องเพลง เล่านิทานกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในทุกๆ เช้า ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รอชมภาพ ห้อง อ.1/2 ครับ คุณครู

รบกวนห้อง อ.1/1ด้วยค่ะ

ท่าน ผอ.น่ารักตลอด

รบกวนห้อง อ.1/4 ด้วยได้ไหมค่ะ รอชมภาพค่ะ

อยากเห็น อ.1/5 บ้างครับ❤️

View more comments

คุณครูต่างชาติประจำชั้นห้อง IEP เรียกนักเรียนมาพูดคุยและอ่านภาษาอังกฤษในทุกๆ เช้า ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ถ้าเป็นสมัยเราน่ะ ยืนเกร็งอยู่ที่เดิมนั่นแหล่ะ

เช้าวันนี้มีฝนตก ทางโรงเรียนเตรียมอุโมงค์ ให้นักเรียนที่อยู่อาคาร 1 ใช้จะได้ไม่เปียกฝนครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอบคุณ รร ค่ะที่เตรียมการอย่างดีที่ไม่ให้เด็ก เปียกฝน เพราะบางครั้งโดวิดมันก็มากับฝนค่ะ

สมัยเรานี่เปียกยันเย็น

เข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเข้าเรียน ... See MoreSee Less

Load more

 

Top

 

 

Top