Welcome to Sriwittayapaknam School

FACEBOOK PHOTOS: 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ... See MoreSee Less

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรภพ สังขกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันไมโลฟุตซอล 2020 ทีมบุรารักษ์ อะคาเดมี่ พลังทักษะสร้างทีมแกร่ง ประเภทเยาวชนรุ่นอายุ 7-8 ปี ... See MoreSee Less

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรภพ สังขกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันไมโลฟุตซอล 2020 ทีมบุรารักษ์ อะคาเดมี่  พลังทักษะสร้างทีมแกร่ง ประเภทเยาวชนรุ่นอายุ 7-8 ปี

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอแสดงความยินดี ด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Congratulations 🎊🎉

ป้องกันตนเอง อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ จากน้อง ๆ อนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ... See MoreSee Less

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เจ้าณัญ ชูธัญนนทน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน A.T.O.D เอทีโอดี
ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เต้นบัลเล่ต์ ประเภท Group Novelty ชุดการแสดง The Ugly Ducklings

ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบรางวัลเนื่องด้วยร่วมกันรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเป็นขวัญ กำลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติสืบไป
... See MoreSee Less

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เจ้าณัญ ชูธัญนนทน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เข้าร่วมการแข่งขัน A.T.O.D เอทีโอดี
ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เต้นบัลเล่ต์ ประเภท Group Novelty ชุดการแสดง The Ugly Ducklings

ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบรางวัลเนื่องด้วยร่วมกันรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเป็นขวัญ กำลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติสืบไป

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

วินนี่ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ เจ้าณัญ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ยังจัดกลุ่มเหมือนเดิมใช่มั้ยคะ

สู้ๆ นะคะ

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ แจ้งหยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ... See MoreSee Less

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ แจ้งหยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายการดังต่อไปนี้
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กชายณัฐชาลาวุฒิ อภิรัตน์สิริกุล
เด็กชายณภัทร ทีปานชัยกุญง เด็กชายญาณวรรณ์ ป้อมสา
ฝึกซ้อมโดยคุณครูเสาวลี ทองอิ่ม คุณครูธนิต นันทา

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
เด็กหญิงอาคิรา สงเมือง
ฝึกซ้อมโดยคุณครูไธพัตย์ เทียนรุ่งเรืองกุล

การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงเขมนิจ เหลือกาฬ เด็กหญิงภานิชา ศิรภาภรณ์
ฝึกซ้อมโดยคุณครูดอกอ้อ มณีวงศ์ คุณครูศุภกฤตา สีตะวัน คุณครูกันยาลักษณ์ สุจริต

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงเพทาย ไข่ฟัก
ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุวรรณา ไข่ฟัก

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
เด็กชายปภณ ปิวไธสง
ฝึกซ้อมโดยคุณครูญดา เทศทอง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงณัชชา ใสเกื้อ เด็กหญิงนันทนัช โพธิ
ฝึกซ้อมโดยคุณครุประกอบ สาธุชาติ
คุณครูพงศ์เทพ มูลเข้า

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงวิมลสิริ โสมารคพันธ์
ฝึกซ้อมโดย Teacher John David Adcock

การแข่งขัน Multi Skills Competition
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรสามัญ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ควง

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงปัทมวรรณ ช้างศิลา
ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุวรรณา ไข่ฟัก

#academic
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

👍👍👍สุดยอดมาก

เก่งที่สุดเลยลูกคลื่น

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายการดังต่อไปนี้

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
เด็กหญิงมนัสสิชา รณรงค์ เด็กหญิงทฤฒมน กุลพงษ์
ฝึกซ้อมโดยคุณครูกานดาวดี มหาอุฬาร

การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling
เด็กหญิงพัตนียา วีระกุล ฝึกซ้อมโดย Teacher William Juhuri Baldivino

การแข่งขัน Spelling Bee
เด็กชายฐิตินันท์ ทองบุญรอด ฝึกซ้อมโดยคุณครูณฐอร กัญสิริโชติ

การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก
เด็กหญิงพิชาวีร์ เมธีเลิศรัตนคุณ
เด็กหญิงศรินพร โตศาสตร์
เด็กหญิงญานิศา สินประเสริฐ
ฝึกซ้อมโดยคุณครูจิรา อ่อนทะเล คุณครูวันวิสาข์ ฟักแฟง

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กชายกันตพัฒน์ พุฒิธนสวัสดิ์
เด็กชายณัฐปคัลภ์ ศรีเมือง
เด็กชายศิรพัชร์ สวัสดิ์สิริเดช
ฝึกซ้อมโดยคุณครูพรพิมล บุญสาร คุณครูมงคล ด่านเขตแดน

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
Science Show
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงศณัฐธญา อินสำเภา
เด็กหญิงวรัทยา ปรัชญาโณทัย
เด็กหญิงสุวรรณี จันทมนตรี
ฝึกซ้อมโดยคุณครูมงคล ด่านเขตแดน คุณครูพรพิมล บุญสาร

การแข่งขันแกะสลักผลไม้
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ ปิติอลงกรณ์
เด็กหญิงณัชชา สายชนะ
เด็กหญิงรจนา ผ่องแผ้ว
ฝึกซ้อมโดยคุณครูศิรินภา จิตต์รักธรรม คุณครูเสาวลี ทองอิ่ม
#Acadermic
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ร ร ของเรา กวาดมาทุกรางวัลเลย สุดยอดค่ะ เด็กๆ ขอชื่นชม ค่ะ

View more comments

Load more

 

Top

 

 

Top