วิชาสังคมศึกษา – Social Studies

ท่านผู้ปกครองให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดออนไลน์ที่บ้านได้ คุณครูได้เพิ่มบทเรียนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ทุกวัน

You can now learn social studies lessons at home with these online quizzes by Sriwittayapaknam School. We will be adding new quizzes and fun games soon. So, please bookmark this page.

 

 

 

 

Top

DLTV (VOD) วิชาสังคมศึกษา

Top