ป.5 คณิตศาสตร์: เรื่องแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ – 1

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สับปะรด 2 ประเภท
ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรด ที่ประเทศไทยส่งออกไปสิงคโปร์ ใช้แผนภูมิภาพนี้ตอบคำถามข้อ 1, 2 และ 3

 

 

<<< RETURN TO คณิตศาสตร์ | NEXT >>>