English Vocabulary

เรียนคำศัพท์ใหม่โดยออกเสียงตามคุณครูในห้องเรียนภาษาอังกฤษ เราจะอัพโหลดวีดีโอใหม่ๆในยูทูปให้นักเรียนได้ฝึกหัดภาษาอังกฤษที่บ้านทุกวัน