Photos for March 2013 (มีนาคม 2556)

Click on the months below to see more pictures from this year:

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC

 

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 08.00 - 11.00 น.
เอกสารที่ต้องนำมา
1. ใบมอบตัว
2. สำเนาสูติบัตร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา และมารดา
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ของนักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)
5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
6. ปพ.1 ฉบับจริงพร้อมสำเนา
นักเรียนที่ไม่ได้มามอบตัวตามกำหนดวันและเวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

นักเรียนต้องมาเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่วันไหนค่ะ

Friday March 29th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

สวยหรือเปล่าคะ ... See MoreSee Less

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ แตงทองแท้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสมุทรปราการ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ได้คะแนนมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ดีใจด้วยจ้า กับความสำเร็จ ขอให้พยายามต่อไปนะคะ

ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จคะ

เก่งจังเลย

เก่งจังเด็กโรงเรียนศรีฯ

Thursday March 28th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

พี่ ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 พร้อมด้วยคณะคุณครูและศิษย์เก่าเยาวชนจิตอาสา เดินทางไปออกค่ายอาสาพัฒนาทักษะชีวิต ที่โรงเรียนวัดโคกสังข์ ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ในการออกค่ายในครั้งนี้ได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัีดและโรงเรียน โดยกิจกรรมทำความสะอาดวัดและโรงเรียน พร้อมทั้งได้ไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต อาชีพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอขอบคุณคณะครู และคณะทำงานที่วางโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จริงขอชื่นชมว่าดีมากค่ะ เห็นรูปแล้วแม้ไม่ได้ไปด้วยแต่ขอแสดงความยินดีที่ท่านทำให้อนาคตของชาติมีจิตอาสาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรมในการดำรงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า ดีใจ, ประทับใจ และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมอีกครั้งค่ะ จะเป็นกำลังใจให้เสมอ นักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำจะต้องมีวิชาการมั่นคง ดำรงจรรยา ก้าวหน้ากิจกรรม และมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นรากฐานของผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ

ความตั้งใจของพวกเรา ความรักความสามัคคีของพวกเรา เจตนาดีของพวกเรา ได้นำพาเราก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน ขอบคุณท่านผู้บริหารผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจ และคำชี้แนะ ขอบคุณแม่ครู พ่อครู พี่เลี้ยงและลูกค่ายทุกคนที่ให้ใจกันมา ไม่ว่าจะอีกกี่ร้อน ฝน หนาว เราจะยังคงมีความทรงจำที่ดีต่อค่ายครั้งนี้ตลอดไป และจะไม่หยุดที่จะพาใจไปพัฒนาในทุกที่ที่รอพวกเราอยู่ เราจะเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงของเรา ตราบเท่าชีวิตและลมหายใจของเราจะยังมีอยู่บนผืนแผ่นดินนี้

If you're in need of teacher, just let me know si/madam. Thank you.

Thursday March 28th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

สวยหรือเปล่าคะ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งจังเลยค่ะเด็กๆ ^^

<3

Good idea. มากๆเลยค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน
1. ด.ญ.ชญาภา ลือชัย
2. ด.ญ.รุจิรา ว่องไว
3. ด.ช.ภาณุพสุ สีน้ำเงิน
4. ด.ช.ธนายุทธ สุพจน์
5. ด.ช.สรวิศ เชิดชูบัณฑิต
6. ด.ช.ณัฐรัช แซ่โค้ว
7. ด.ญ.ชนิกานต์ ทับทิม
8. ด.ญ.รุจีรา มนต์ประคอง
9. ด.ช.พชรพล คงหอม
10. ด.ช.สรวิชญ์ เตชะสัมพันธ์
11. ด.ช.อาทินันท์ ชัยมุสิก
12. ด.ช.อรัญธกานต์ หาญบุญเลิศ
13. ด.ช.คณิศร ทองเงิน
14. ด.ญ.ปูชิตา คุ้มทรัพย์
15. ด.ช.กวินทร์ กอสนาน
16. ด.ญ.สุวาจา แสงสวัสดิ์
17. ด.ญ.ปัณดารีย์ ยิ่งยงค์
18. ด.ช.กฤติน ชวลิตชีวิน
19. ด.ช.ยุทธพีร์ จตุพรชัยมงคล
20. ด.ช.แทนกาย ตันปีติปัญญา
21. ด.ญ.ชนากานต์ บุญสูงเนิน
22. ด.ญ.เบญจลักษณ์ กิ่งแก้ว
23. ด.ช.ธนวุฒิ ทัศนเปรมสิน
24. ด.ช.หาญชัย สุขเกษม
25. ด.ช.สิทธา วิเศษพงษ์พันธ์
นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้น ให้รายงานตัวเพื่อรับเอกสาร
ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น.
หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อสำรอง
1. ด.ญ.ธนภรณ์ สวัสดี
2. ด.ช.นรบดี แตงอ่อน
3. ด.ช.จตุพล แก้ววรรณ
4. ด.ช.รชานนท์ สมบัติเจริญ
5. ด.ช.ธรรพ์ณธร รุ่งรำพรรณ
6. ด.ช.ชิตภณ ช่วยรอดดำรง
7. ด.ญ.จิณณพัต เปี่ยมพรเมธากุล
8. ด.ช.พิทวัส สินสมบูรณ์ชัย
9. ด.ญ.คณิตรา อันตะยา
10. ด.ช.สุทธิรักษ์ สมงาม
11. ด.ช.เศรษฐวิทย์ จูใจบุญ
12. ด.ช.บุรพล เมืองสวรรค์
นักเรียนที่อยู่ในรายชื่อสำรอง ให้ติดต่อห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2702-7808
... See MoreSee Less

Thursday March 28th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ปลาแสนน่ารัก ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เจอน้องเรขอีกแล้ว...อิอิ

อยากได้ภาพ น้องเอเธนส์ อ. 3/1 บ้างจังเบยยยยย

Thursday March 28th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

สนุกสนาน ผ่อนคลาย กับคาราโอเกะชั้นอนุบาลปีที่ 2ค่ะ ... See MoreSee Less

เพลงภาษาอังกฤษ อนุบาล 2/3 ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

พรุ่งนี้หนูจะถือกลับบ้านไปฝากคุณพ่อ คุณแม่ ด้วยค่ะ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

คุณครูฝากขออภัยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ เพราะปลาของพวกหนู ถือกลับไม่ไหว วันนี้คุณครูได้แจกหมวกไปแล้ว ขอเป็นวันพฤหัสบดีนะคะ

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

กับนางแบบ และนายแบบตัวน้อย ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

บะหมี่น้ำ ของชอบของพวกเราค่ะ ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

กับคุณครูก้อย ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

บะหมี่น้ำค่ะ ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

เท่..และสวยมาก ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

กับคุณครูก้อยครับ ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

พวกเราเก่งนะคะ ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

จะได้หลับสบาย ๆๆๆ ... See MoreSee Less

อนุบาล 2/2 เรียนพละวันนี้กับคุณครูอ้อย ที่สนามใหม่ค่ะ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

เรียนกับคุณครูติ๊ก...สนุกกันมากค่ะ ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

SUMMER กับอนุบาลปีที่ 2 ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ไปเรียนนอกสถานที่กันดีกว่า ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลย ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

กับเหล่าซรือ..นก..ค่ะ ... See MoreSee Less

Wednesday March 27th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ของใครดูชื่อเองนะคะ ว่าพวกเราเก่งแค่ไหน ... See MoreSee Less

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบปกติ)
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จำนวน 53 คน
โรงเรียนสมุทรปราการ จำนวน 9 คน
โรงเีรียนราชวินิตบางแก้ว จำนวน 7 คน
... See MoreSee Less

Tuesday March 26th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ต้องรับประทานด้วยมือเท่านั้น ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สองมื้อนี้แหละที่สร้างชีวิต สร้างอนาคต และสร้างชาติและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไม่มีอะไรที่สองมือนี้ทำไม่ได้!

ด้วยสองมือนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวี

Tuesday March 26th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ต้องรับประทานด้วยมือเท่านั้น ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สองมื้อนี้แหละที่สร้างชีวิต สร้างอนาคต และสร้างชาติและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไม่มีอะไรที่สองมือนี้ทำไม่ได้!

ด้วยสองมือนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวี

Tuesday March 26th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

พรุ่งนี้หนูจะถือกลับบ้านไปฝากคุณพ่อ คุณแม่ ด้วยค่ะ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

คุณครูฝากขออภัยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ เพราะปลาของพวกหนู ถือกลับไม่ไหว วันนี้คุณครูได้แจกหมวกไปแล้ว ขอเป็นวันพฤหัสบดีนะคะ

Tuesday March 26th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

เกี่ยวกับภาพ " Shape" แบบต่าง ๆ ตามจินตนาการ ... See MoreSee Less

ภาพกิจกรรมของอนุบาลปีที่ 2 ห้องที่ยังไม่ได้ลงให้ชม ขอความกรุณารอสักนิดนะคะ ตอนนี้กำลังรวบรวมภาพ และจะลงให้ชมทุกห้องนะคะ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

จะคอยติดตามนะเย้เย้อ้าวลืมปัยเซนเซนไม่ได้เรียนซัมเมอร์เดี๋ยวเซนเซนจะคอยดูเพื่อนๆนะครา๊ฟ

เหลืออีกห้องเดียว เย้..เย้ ใกล้ถึงแล้ว 🙂

ภาพกิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทุกภาพช่วง summer จะลงในFacebook ของโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำนะคะ เมื่อเปิดภาคเรียนขอเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านชมภาพกิจกรรมในFaceอนุบาล2 2563 นะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รับทราบค่ะ เข้ามาติดตามดูทุกวันเลยค่ะ ^^

ขอบคุณค่ะขอบคุณ

รับทราบเหมือนกันค่ะ

Tuesday March 26th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

กับเหล่าซรือ..นก..ค่ะ ... See MoreSee Less

Tuesday March 26th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ใครมาก่อนได้อ่านก่อน เก่งกว่านะคะ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

น้องอยู่อ.ไหนคะ

ผมจะทันมั้ยเนี่ย><*

Tuesday March 26th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ภาพบรรยากาศพี่ ๆ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภายในห้องเรียน ที่นักเรียนกำลังเรียนภายในห้อง ... See MoreSee Less

Monday March 25th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

น้องมิวนิคไม่ได้ไปโรงเรียนเลยครับเพราะไม่สบาย

ขอ1/2มั้งค่ะ

ไม่เป็นไร คุณครูแพรวรับทราบค่ะ ขอให้น้องมิวนิคหายไวไวนะคะ

ขอบคุณครับ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
25 - 27 มีนาคม รับสมัคร
28 มีนาคม ทดสอบ
29 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัวเพื่อรับเอกสาร
1 เมษายน มอบตัว
... See MoreSee Less

Monday March 25th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

พี่ ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 พร้อมด้วยคณะคุณครูและศิษย์เก่าเยาวชนจิตอาสา เดินทางไปออกค่ายอาสาพัฒนาทักษะชีวิต ที่โรงเรียนวัดโคกสังข์ ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ในการออกค่ายในครั้งนี้ได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัีดและโรงเรียน โดยกิจกรรมทำความสะอาดวัดและโรงเรียน พร้อมทั้งได้ไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต อาชีพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอขอบคุณคณะครู และคณะทำงานที่วางโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จริงขอชื่นชมว่าดีมากค่ะ เห็นรูปแล้วแม้ไม่ได้ไปด้วยแต่ขอแสดงความยินดีที่ท่านทำให้อนาคตของชาติมีจิตอาสาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรมในการดำรงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า ดีใจ, ประทับใจ และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมอีกครั้งค่ะ จะเป็นกำลังใจให้เสมอ นักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำจะต้องมีวิชาการมั่นคง ดำรงจรรยา ก้าวหน้ากิจกรรม และมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นรากฐานของผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ

ความตั้งใจของพวกเรา ความรักความสามัคคีของพวกเรา เจตนาดีของพวกเรา ได้นำพาเราก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน ขอบคุณท่านผู้บริหารผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจ และคำชี้แนะ ขอบคุณแม่ครู พ่อครู พี่เลี้ยงและลูกค่ายทุกคนที่ให้ใจกันมา ไม่ว่าจะอีกกี่ร้อน ฝน หนาว เราจะยังคงมีความทรงจำที่ดีต่อค่ายครั้งนี้ตลอดไป และจะไม่หยุดที่จะพาใจไปพัฒนาในทุกที่ที่รอพวกเราอยู่ เราจะเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงของเรา ตราบเท่าชีวิตและลมหายใจของเราจะยังมีอยู่บนผืนแผ่นดินนี้

If you're in need of teacher, just let me know si/madam. Thank you.

Monday March 25th, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ลงให้ตามคำเรียกร้องแล้วนะ... ... See MoreSee Less

Friday March 22nd, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

อนุบาล1 มี 4 ห้องไม่ใช่หรอค่ะ เมื่อไหร่จะมี 1/4 บ้างค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ขอ1/2ด้วยค่ะ^^

นั่นซิคะอนุบาล1/4ไม่เห็นมีรูปเลย ช่วยจัดให้หน่อยขอบคุณ

Friday March 22nd, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

Friday March 22nd, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

หมวกน่ารักจังคะ

ท่านผู้ปกครองที่จะเข้าไปดูรูปเด็กๆอนุบาล 2/1 ท่านสามารถเข้าไปที่เฟสบุ๊คของครูประจำชั้นได้ค่ะ Suphaporn Uamsawas ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Search ชื่อคุณครู ขึ้นมามี2 accounts ไม่ทราบใช้อันไหนค่ะ

รูปที่เป็นคุณครูใส่เสื้อสีดำค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Friday March 22nd, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

Friday March 22nd, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

Friday March 22nd, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

Friday March 22nd, 2013
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less