Photos for May 2015 (พฤษภาคม2558)

Click on the months below to see more pictures from this year:

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC

 

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Friday May 29th, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

English class p3/1 with Teacher Alex and Teacher Poonpan.Happy class. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอบคุณ🙏 คุณครูแอ๊ดนะคะ สำหรับภาพกิจกรรมน่ารัก ๆ ของหนู 😘

ขอรูปการสอน ป. 3/4 บ้างค่ะ

พี่หยกตอบได้ไหม..สู้ๆๆนะ

Friday May 29th, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

หลังรับประทานอาหารกลางวัน คุณครูจะพานักเรียนไปแปรงฟัน ... See MoreSee Less

รูปภาพจากโพสต์ของ Srinai 2565 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รูปภาพจากโพสต์ของ Srinai 2565 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

The art assignment for Primary 5 students this week is to draw a picture of Buddha. ... See MoreSee Less

The art assignment for Primary 5 students this week is to draw a picture of Buddha.Image attachment

Rice soup for the Kindergarten students today ... See MoreSee Less

Rice soup for the Kindergarten students todayImage attachmentImage attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ตั่งใจเรียนนะพี่หยก

IEP students from Primary 2 students ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ชั้น.4/1เรียนภาษาอ้งกฤษกับ Teacher Alex ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Arisa Vee@ ชอบบรรยากาศการสอนนะ

The Kindergarten students have just woken up. They put white powder on their face and have a drink & snack. ... See MoreSee Less

The Kindergarten students have just woken up. They put white powder on their face and have a drink & snack.

Lunchtime for Kindergarten. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

น่ารักทุกคนเลยค่ะ

น่ารับประทานมากๆค่ะ^^

😍

View more comments

ชั้นป.3/3 เรียนภาษาอ้งกฤษกับ Teacher Alex. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอ3/1 ด้วยได้ไหม

แจ๊นบอกว่าสนุกมากค่ะ

Wittaya Rucktanakul

สวัสดีครับ วันนี้วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับ ... See MoreSee Less

สวัสดีครับ วันนี้วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ลูกชายแม่ สู้ ๆ

สู้ๆๆ

School lunch today is pork with long green beans & a soup. ... See MoreSee Less

School lunch today is pork with long green beans & a soup.Image attachment

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นวันวิสาขบูชา โรงเรียนหยุด ๑ วัน
วันวิสาขบูชา 2558 ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่.
1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้ และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่

1. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร
2. จัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
3. ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล
4. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
5. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา
6. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียน หรือสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
7. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ
8. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ใน วันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นในหลักธรรม ซึ่งหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ได้แก่

1. ความกตัญญู

คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ ความกตัญญูและความกตเวทีนี้ เป็นเครื่องหมายของคนดี ทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสุข ซึ่งความกตัญญูกตเวทีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้ง บิดามารดาและลูก ครูอาจารย์กับศิษย์ นายจ้างกับลูกจ้าง ฯลฯ

2. อริยสัจ 4

คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิสาขบูชา ได้แก่

ทุกข์ คือ ปัญหาของชีวิต สภาวะที่ทนได้ยาก ซึ่งทุกข์ขั้นพื้นฐาน คือ การเกิด การแก่ และการตาย ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ส่วนทุกข์จร คือ ทุกข์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การพลัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รัก หรือ ความยากจน เป็นต้น

สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจาก "ตัณหา" อันได้แก่ ความอยากได้ต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไป เพราะสามารถดับกิเลส ตัณหา อุปาทานออกไปได้

มรรค คือ หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา มี 8 ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ

3. ความไม่ประมาท

คือการมีสติตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร ล้วนต้องใช้สติ เพราะสติคือการระลึกได้ การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ซึ่งความประมาทนั้นจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา ดังนั้นในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยความมีสติ
... See MoreSee Less

Lunch today at schoolImage attachment

This week, all of the students have health check-ups ... See MoreSee Less

Monday May 25th, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ตรวจสุขภาพจากคุณหมอโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

น่ารักจัง

น่ารักดีเนอะเด็กน้อย

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2558 บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 พร้อมบันทึกเทปโทรทัศน์ และจะนำภาพออกอากาศในรายการซูเปอร์จิ๋ว วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 58 เวลา 07.00-07.30 น.
ทางโมเดิร์น 9 ทีวีค่ะ
... See MoreSee Less

Primary 2 students learning Chinese. ... See MoreSee Less

นักเรียนห้องอนุบาลปีที่ 2/2 ทำสร้อยด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ในวิชาศิลปะ โดยคุณครูน้ำ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เด็กๆ เก่งทุกคนเลยค่ะ

เยี่ยมมากๆๆๆๆๆ

เด็กๆ ฟังนิทานเรื่องเบลล่าทำสมาธิ ห้อง อ.2/3 ... See MoreSee Less

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ร่วมใส่ใจลูกหลานขับขี่ปลอดภัยอย่างมีวินัย ... See MoreSee Less

รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย โดยท่านสำเนียง ให้นักเรียนฝากถึงผู้ปกครองใช้รถอย่างมีน้ำใจ และให้ผู้ปกครองนำส่งนักเรียนแล้วออกรถเลย ไม่ให้จอดแช่ และสำหรับนักเรียนที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน๊อคทุกครั้ง ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ช่วยเคลีย์รถที่ชอบจอดข้างๆรร.กวดวิชาHero ด้วยค่ะ ทำให้รถเข้าออกลำบากมากรถติดมากค่ะ

เห็นกับตาเลยว่าทำงานเยี่ยมขนาดแค่ผ่านมาเห็นของขวางการจราจรท่านยังจอดรถเคลียทางทันทีสุดยอด

ผู้ปกครองบ้างท่านจอดแช่ครูบอกให้ชับก็ไม่ยอมสอนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แล้วครับสอนเด็กดีกว่า

ส่งลูกสาว หน้า โรงเรียน ทุกครั้ง จะเจอ คุณครู พี่พี่ ใจดี คอยเปิด ประตูให้ เพราะลูกสาว อยู่อนุบาล ให้ นั่งข้างหลัง แต่มี วันก่อน เจอ ท่านตำรวจ ไม่รู้ ท่านไหน เปิดประตูให้ แล้ว บอก ว่า" กลับบ้านไป ให้ไปหัดเปิด ประตูรถ เองซะบ้าง " ฟังแล้ว รู้สึก เคือง นะคะ ซึ่ง ทุกวันนี้ หัด ให้ เค้า ช่วยเหลือ ตัวเอง อยู่ เหมือนกัน ค่ะ

อยากให้แยกพื้นที่จอดรับ-ส่ง ของมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ครับ มอเตอร์ไซค์น่าจะให้ไปจอดด้านหน้า รถยนต์จอดด้านหลังถัดมา เวลาออกรถจะได้ไม่อันตรายครับ

ดาบสำเนียงร้องเพลงกล่อมเด็กหราเปิ้ล

View more comments

Looking straight down on Sriwittayapaknam School. You can see the school buildings, playground, playing field and on the right, the new SWP Learning Centre. ... See MoreSee Less

Looking straight down on Sriwittayapaknam School. You can see the school buildings, playground, playing field and on the right, the new SWP Learning Centre.

Beautiful day at our school this afternoon. ... See MoreSee Less

Beautiful day at our school this afternoon.

Senior students have a spicy dish today of minced pork & squid on rice. Side dish is wunsen noodles. ... See MoreSee Less

Senior students have a spicy dish today of minced pork & squid on rice. Side dish is wunsen noodles.

School lunch for kindergarten today is fried chicken on rice. ... See MoreSee Less

School lunch for kindergarten today is fried chicken on rice.Image attachment

These children from Primary 4 had to draw a picture of students. ... See MoreSee Less

These children from Primary 4 had to draw a picture of students.Image attachment

Classroom teachers from Primary 2 (ป.2)
คุณครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จากซ้ายไปขวา
คุณครูสมัย, คุณครูกวิณี, คุณครูสุบิน, คุณครูวันทนีย์ และคุณครู Binta
... See MoreSee Less

Classroom teachers from Primary 2 (ป.2)
คุณครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จากซ้ายไปขวา 
คุณครูสมัย, คุณครูกวิณี, คุณครูสุบิน, คุณครูวันทนีย์ และคุณครู Binta

Classroom teachers from Primary 1 (ป.1)
คุณครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จากซ้ายไปขวา
คุณครูรัตนา, คุณครู Bikna, คุณครูยุพดี, คุณครูสายพิณ และคุณครูวีนัส
... See MoreSee Less

Classroom teachers from Primary 1 (ป.1)
คุณครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จากซ้ายไปขวา
คุณครูรัตนา, คุณครู Bikna, คุณครูยุพดี, คุณครูสายพิณ และคุณครูวีนัส

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

คิดถึง คุณครูทุกคนครับ ถึงผมจะจบมา 14-15ปีก็ตามจาก ศวป

ครูน้องอิ๊บแน่เลย

Students line up for morning assembly ... See MoreSee Less

Students line up for morning assemblyImage attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สงสารเด็กๆ เวลาเข้าแถวเดี๋ยวนี้ค่ะ แดดไม่ได้อ่อนๆเหมือนสมัยเราเรียน

ดูน่าตาเด็กแบบว่าร้อนมากเลยค่ะ

Lunch today at school. ... See MoreSee Less

Friday May 15th, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

วันนี้ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน น้องๆ อนุบาลครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

น้องเตรียม..ได้ถ่าย ด้วยมัยคะ...

น่ารักทุกคนคุณครูด้วยค่ะ

น่ารักจังเลยเด็กๆ

ขอรูปอ.2/4ด้วยครับ

คุณครูใหม่ ปีการศึกษา 2558
1. คุณครูภาคิน แจ้งกิจ
2. คุณครูวิภาดา หลวงเมือง
3. คุณครูภานุพล บัวเพ็ง
4. คุณครูธนิต นันทา
5. คุณครูนันทภัค สวัสดี
6. คุณครูอาลิสา สุดเหลือ
... See MoreSee Less

คุณครูใหม่ ปีการศึกษา 2558
1. คุณครูภาคิน แจ้งกิจ
2. คุณครูวิภาดา หลวงเมือง
3. คุณครูภานุพล บัวเพ็ง
4. คุณครูธนิต นันทา
5. คุณครูนันทภัค สวัสดี
6. คุณครูอาลิสา สุดเหลือ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

คิดถึงครู ลาวัลย์ ใจตรง ครับ

คิดถึง ครูทุกท่านนะคับ

มีครูใหม่มาอีกแล้ว มีครูพละใหม่ด้วยหรอครับ

ยินดีครับแม่พิมพิ์รัุ่นใหม่ผมขอเป็นแรงใจใหานประสบความสำเร็จ

View more comments

สวัสดีเช้าวันศุกร์ ตั้งใจเรียนกันนะครับ ... See MoreSee Less

สวัสดีเช้าวันศุกร์ ตั้งใจเรียนกันนะครับ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เด็กๆนั่งเรียบร้อยจังเลยคะ

น้องมินนี่นั่งตรงไหนน้า??

สู้ ๆๆๆๆๆ นะลูก

The eight English teachers at Sriwittayapaknam School. They are, from left to right: Paul, Alex, Jasmine, Tiffany, Amy, Bikna, Kerrie and Binta. ... See MoreSee Less

The eight English teachers at Sriwittayapaknam School. They are, from left to right: Paul, Alex, Jasmine, Tiffany, Amy, Bikna, Kerrie and Binta.

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ลุกสาว.อยุ่เตรียม 1/1. น้องไอรีส..เห็นรูป..แล้วชี้ คุณครู ทิฟฟานี่..บอกว่า..คณุครูมาที่ห้องหนู..จำได้จริงๆรึว่ามั่ว.เอา.ก้อไม่รุ้นะคะ...555

Junior school has egg noodles today, but senior school has something spicier, stirfried basil & minced pork. ... See MoreSee Less

Junior school has egg noodles today, but senior school has something spicier, stirfried basil & minced pork.Image attachmentImage attachment

This term, we welcome three new English teachers. They are Teacher Jasmine, Teacher Alex and Teacher Amy. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

great

Nice!!!

That good

Warm welcome

Yay!

Rainbow Snail กลับไปเรียนใหม่ทันมั้ย

View more comments

ภาพมุมสูง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ Aerial view of Sriwittayapaknam School in Samut Prakan. ... See MoreSee Less

ภาพมุมสูง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ Aerial view of Sriwittayapaknam School in Samut Prakan.

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
ตรงกับวันพืชมงคล
โรงเรียนหยุด 1 วัน
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เนอสหยุดปะค่ะ

รับทราบคะ...

ok ka

พรุ่งนี้เนอสก็หยุดค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รับทราบค่ะ

View more comments

กิจกรรมยามบ่ายของน้อง ๆ ที่ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รับ1.6ปีค่ะ

1.6 ปี ถึง 4 ปีค่ะ

ชอบมากเลย

รับน้องตั้งแต่กี่ขวบค่ะ

School lunch today is Tom Yum soup with chicken. ... See MoreSee Less

School lunch today is Tom Yum soup with chicken.Image attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

พรุ่งนี้หยุดมัยคะ

Can someone courier to me in Singapore? The food is making me hungry...

หยุดค่ะ 1 วันนะคะ

Lunch for senior studentsImage attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

วันที่13. หยุดมัยคะ

น่าอร่อย

The school band during assembly. ... See MoreSee Less

The school band during assembly.Image attachmentImage attachment

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาพบท่านผู้อำนวยการ ย้ำเตือนเกี่ยวกับระเบียบวินัยภายในโรงเรียน ... See MoreSee Less

วันที่ 11 พ.ค. เปิดเรียนวันแรก
เวลารับนักเรียนกลับบ้าน
เตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 เวลา 14.30 น.
อนุบาล 2 เวลา 14.40 น.
อนุบาล 3 เวลา 14.50 น.
ป.1 - ป.3 เวลา 15.20 น.
ป.4 - ม.3 เวลา 15.30 น.
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณคะ

ขอบคุณค่ะ

เด็กผู้หญิงค่ะ

ผูกปกครองดูในหนังสือแล้วนะคะถึงได้ซื้อมาค่ะแบบติดเทปสีขาวค่ะของเด็กผู้หญิงคะใส่แบบติดเทปมาได้มั้ยค่ะรองเท้าพละค่ะฝากถามด้วยนะคะว่าใส่แบบติดเทปสีขาวได้มั้ยค่ะ

รองเท้าพละของเด็ก.ป1.นะค่ะรูปในหนังสีอของ.รร.ทำไมเป็นสีขาวแบบติดเทปพอเปิดเทอมมาทำไมเป็นแบมผูกเชือกคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ค่ะขอบคุณมากค่ะ

View more comments

สวัสดีตอนเช้า พวกเรารออยู่นะรีบมาโรงเรียนกันเร็ว วันนี้เปิดเทอมเป็นวันแรกนะครับ แล้วเจอกันครับ ... See MoreSee Less

สวัสดีตอนเช้า พวกเรารออยู่นะรีบมาโรงเรียนกันเร็ว วันนี้เปิดเทอมเป็นวันแรกนะครับ แล้วเจอกันครับ