Photos for October 2017 (ตุลาคม 2560)

Click on the months below to see more pictures from this year:

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC

 

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ของระดับชั้นอนุบาลเพื่อเตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอม ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

นักเรียน6/3พร้อมไปเรียนแล้วค่ะ

กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
รอบที่ 1 เวลา 8.00 น.ถึง 9.00 น. นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาลปีที่ 3
รอบที่ 2 เวลา 10.00น.ถึง 11.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3
รอบที่ 3 เวลา 12.00 น.ถึง 13.00 น.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
... See MoreSee Less

Monday October 23rd, 2017
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คุณครูและนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
Cr : Richard Barrow
... See MoreSee Less

23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช คือวันที่ปวงชนชาวไทย ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานชีวิตใหม่ ให้ประชาชนได้มีอิสรภาพ ทรงประกาศเลิกทาส และปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ... See MoreSee Less

23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช  คือวันที่ปวงชนชาวไทย ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานชีวิตใหม่ ให้ประชาชนได้มีอิสรภาพ ทรงประกาศเลิกทาส และปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์
Video image

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ธ สถิต ใน ดวงใจ ตราบนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ 13 ตุลาคม 2560 ... See MoreSee Less

- คณะท่านผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ และบริษัทบิซเอดคอนซัลติ้ง จำกัด น้อมแสดงความอาลัย รวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 20,000 ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
- พร้อมนำส่งมอบจังหวัดสมุทรปราการ
โดยท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

5 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูโลก " Teacher Day " เพื่อยกย่องให้เกียรติและให้ความสำคัญกับอาชีพครู พระครูคือผู้สร้างอาชีพ สร้างชาติให้เจริญรุ่งเรือง
Cr : kapook
... See MoreSee Less

5 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูโลก  Teacher Day  เพื่อยกย่องให้เกียรติและให้ความสำคัญกับอาชีพครู พระครูคือผู้สร้างอาชีพ สร้างชาติให้เจริญรุ่งเรือง
Cr : kapook

อำลาค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ... See MoreSee Less

พิธีการปิดค่ายลูกเสือและเนตรนารีสามัญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ซึ้งจังค่ะ... ทำให้คิดถึงเมื่อครั้งอดีตที่เคยเข้าค่ายเลยค่ะ

ลูกเสือและเนตรนารีเรียนวิชาแรก นักสังเกตและจำ ... See MoreSee Less

นันทนาการและเกมลูกเสือและเนตรนารีก่อนการเรียนการสอน ... See MoreSee Less