วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

(1) To see the live AQI readings for Sriwttayapaknam School, Samut Prakan, you need to download the Air Visual app.

เมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเสร็จ ผู้ปกครองจะสามารถทราบถึงค่าฝุ่นมลพิษทางอากาศ เครื่องของโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำและสถานที่ทั่วไทย

 

 

Our air quality station hasn’t gone live yet. In the meantime, you can follow our device by entering this share code: DV5BAYQK

กรอกระหัสของเครื่อง จะสามารถดูค่าความเปลี่ยนได้ตลอดเวลา DV5BAYQK

 

(2A) How to follow a device by share code on an iPhone/iPad:

 

(2B) How to follow a device by share code on an Android phone:

 

Click here to see the air pollution policy of Sriwittayapaknam School.