วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

(1) To see the live AQI readings for Sriwttayapaknam School, Samut Prakan, you need to download the Air Visual app.

เมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเสร็จ ผู้ปกครองจะสามารถทราบถึงค่าฝุ่นมลพิษทางอากาศ เครื่องของโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำและสถานที่ทั่วไทย

 

 

 

Click here to see the air pollution policy of Sriwittayapaknam School.