Welcome to Sriwittayapaknam School

FACEBOOK PHOTOS: 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🌟 English Student of the Week: Panjapat “Koon” Saisuk from Primary 4/1 (IEP). ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Proud of you, Koon! 🤗

I hope that I will be the doctor of my dreams. I will be your encouragement.

ชื่นชมครอบครัวและน้องมีความตั้งใจมากคะ อยากให้หลานๆมีความตั้งใจเป็นเเบบนี้คะ

จากจังหวัดไหนคะเก่งมาก

FC พี่คูน😍จากน้องข้าวปุ้น ป.2/3 ครับ

Very good 👍

ไม่ต้อง เรียน รร.นานาชาติ..ก้อทำได้..

เก่งมากครับ ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจให้กับนักเรียนมีความสุขกับการเรียนค่ะ

มาสอนน้ามั่งนะครับ

เก่งมากค่ะ

เก่งมากครับ

เก่งมากเลยจ้ะ ภูมิใจแทนแม่สอง

เก่งมากค่ะ

เก่งมากคะ

เก่งมากคะ

ชฎา มินิ ย้ายขวัญมาเรียนที่นี่ด่วนเลย😂😂

เหมือนเจ้าของภาษา พุดเลย โต้ตอบเป๊ะๆ สำเนียง ชื่นชมเด็กไทย และ รร คณะครุ อาจารย์ ผุ้สอน ครับ

เก่งมากๆ เลยคะชื่นชมครอบครัว และทางโรงเรียนที่อบรมสั่งสอนคะ

เยี่ยมมากเลยครับลูก

เก่งมากๆเลยครับ

เกางมากๆเลยค่ะ ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่จังเลยค่ะ

เก่งมากเลยครับ​ ชื่นชม​ ออกเสียงชัดมาก

เก่งมากค่ะ ภูมิใจแทนครอบครัว น้องน่ารักด้วย

น้องอยู่ชั้นไหนคะ เก่งมากๆๆค่ะ

เก่งมาก

View more comments

ตรวจสุขภาพกันครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Big thanks to Annette team! Without them I wouldn't have made any profit in the Bitcoin Trading space, and actually I didn't even know there was a possibility of ever making profit. They are doing a great job for people there. massage her directly on Facebook 👍🏻Mrs Annette M Gleeson www.facebook.com/Annette.M.Gleeson

วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันพุธ 22 พฤษภาคม 2567

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในวันวิสาขบูชา จะมีการทำบุญ ปฐมวัด และกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เช่น การฟังธรรมะจากพระสงฆ์ การบูชาพระ การทำบุญ เพื่อเกิดความสงบและสุขใจในวันนั้น
... See MoreSee Less

วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันพุธ 22 พฤษภาคม 2567

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในวันวิสาขบูชา จะมีการทำบุญ ปฐมวัด และกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เช่น การฟังธรรมะจากพระสงฆ์ การบูชาพระ การทำบุญ เพื่อเกิดความสงบและสุขใจในวันนั้น

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Big thanks to Annette team! Without them I wouldn't have made any profit in the Bitcoin Trading space, and actually I didn't even know there was a possibility of ever making profit. They are doing a great job for people there. massage her directly on Facebook 👍🏻Mrs Annette M Gleeson www.facebook.com/Annette.M.Gleeson

โรงเรียนขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร แก้ววิเชียร ป.4/3 เข้าแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.1-ป.3 ได้รับราฃวัลระดับ เหรียญทองแดง
ในรายการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดีบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
... See MoreSee Less

โรงเรียนขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร แก้ววิเชียร ป.4/3  เข้าแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.1-ป.3  ได้รับราฃวัลระดับ เหรียญทองแดง
ในรายการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดีบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566Image attachment

ขอบคุณแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ... See MoreSee Less

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง
- ด.ญ.ปัณฑิตา สายันต์ท้วม
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้นป.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
- ด.ญ.ปริชญา ดอกแก้ว
3. การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้นป.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง
- ด.ญ.ปวันพัสตร์ พุ่มเอี่ยม
4. การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ช.จิรวิชญ์ ศรีเฉลิม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1. การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นป.1-3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.พิพรรษพร นนทเขตขยัน
- ด.ญ.พิมพ์นิภา ศรุตปภาพงศ์
- ด.ญ.วิกานดา ดวงดารา
2. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นป.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.ชญานิน สิทธัครเดช
- ด.ญ.ภูษณิศา จำนงค์
3. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพดัวยการปะติด ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
- ด.ญ.ณญาดา จันทร์ตรี
4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.อัยยวรินทร์ ภู่สกุลพิทักษ์
5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.อุรชา เจริญสุข
6. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.นนชนัฎ นนทะบรรหาญ
7. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
- ด.ช.อนพัทย์ เอี่ยมรุ่งพาณิชย์
8. การแข่งขันชับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นป.1-6 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
- ด.ญ.กมลวรรณ งามเสริฐ
9. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นป.1-6 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
- ด.ญ.ณฐพร ดำรงสิทธิ์
- ด.ญ.ปภาวรินทร์ ปิวไธสง
- ด.ญ.นภัสสร วงศ์เสนา
- ด.ญ.เกวลิน ศรีษะโคตร
- ด.ญ.ชญานิศ มีทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ช.ภัทรภพ ลิ้มธนะกิจ
- ด.ญ.ลินิน มาถนอม
2. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ช.คุณานนท์ สาธุชาติ
- ด.ญ.ชนกนันท์ วัฒนเบญจโสภา

3. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
- ด.ช.ปภังกร แจ้งสว่าง
- ด.ญ.ธมนวรรณ อันไชยบุญ
4. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.กัญญาภัทร พลทำ
5. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นป.1-3 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.กัญย์ณณัฎฐ์ จิรภาสชัยกุล
- ด.ญ.เอวารินทร์ สาโรจน์
- ด.ญ.ณัฏฐณิชา สมุทจิตร์
- ด.ญ.พิสชา ยอดศิรจินดา
- ด.ญ.พิมพ์ญดา เอมโอษฐ
6. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.ปรินยรัศมิ์ แก้ววิริยะกิจกูล
- ด.ญ.ปพัชญา สมควร
- ด.ญ.นันทิสา พลัดอยู่
- ด.ญ.มณีรัตน์ ตรุณพิณย์
- ด.ญ.สุพิชชา วุฒิ
7. การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับชั้นป.1-ม.3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
- ด.ช.ธารธรรม บัวสด
- ด.ญ.สุภชา พรมแดง
- ด.ญ.วรัชยา ไชยทอง
- ด.ญ.สันห์สุดา กัญจนกาญจน์
- ด.ญ.พรรณพัชนันท์ ศรีบุญเพ็ง
- ด.ช.ธาวิน ธรรมจริยาวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
1. การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นป.4-6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
- ด.ญ.ธนภัทร คัพภะเจริญ
- ด.ญ.สิริยากร กลัดกลิ่น
- ด.ญ.อชิรญา ชาวปราการ
- ด.ญ.พิชญธิดา ขันทองดี
- ด.ญ.นิชาภัทร สมใจปอง
- ด.ญ.โสมาวดี บุญมาเปรม
- ด.ญ.ธัญชนก แก้วดำ
- ด.ญ.กนิษฐรินทร์ เนื่องจำนงค์
- ด.ญ.พิชญ์พัชร ศรีจตุรพร
- ด.ญ.ธีร์ธิตา ไพฑูรย์
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยครับ
... See MoreSee Less

🛵💡 รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน! 💡🛵
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนน โรงเรียนขอเชิญชวนให้ทุกท่าน สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง ที่ขับขี่หรือโดยสารมอเตอร์ไซต์ หมวกกันน็อคไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องหัวของเราจากการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบและการดูแลห่วงใยต่อครอบครัวและสังคม

👨‍👩‍👧‍👦 ร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน 👨‍👩‍👧‍👦
มาร่วมกันสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ของเราเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยกว่านี้

🏍️ สวมหมวกกันน็อค ปลอดภัยทุกการเดินทาง 🏍️
เราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายการสวมหมวกกันน็อค ให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในทุกๆ การเดินทางของคุณและครอบครัว

🛑 หยุด! คิด! สวมหมวกกันน็อค! 🛑
เพราะชีวิตมีค่า… ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก. มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยของเรา

มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาให้ความรู้น้องๆ และมาร่วมรณรงค์ ร่วมชมนิทรรศการ และการแสดง จากชมรมมวลมิตรไมตรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

🌟 English Student of the Week: Chompol “Tiger” Sakdasirikul from Primary 1/2 (IEP). ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

He can speak very good accent. Good job!

เด็กคนนี้เก่งมากชื่นชมค่ะ

Excellent. He speaks British / English accent. I prefer English accent. I noticed his teacher is English as his accent. I was taught American accent in Thailand I didn’t realise until I came to UK I was told I had American accent .

น้องพูดสำเนียงดีมาก ชอบฟังเสียงเด็กๆ /นิสิตพูดภาษาอังกฤษครับ

Your so amazing

โรงเรียนพัฒนาไม่หยุดจริงๆสมัยเคยเรียนตั้งเเต่ยุคสร้างตึกมีกิจกรรมลิปซิ้งและอื่นๆเยอะมากในยุคนั้น ภาษาอังกฤษเด่นมากมีขนาดจบประถมไปต่อโรงเรียนสมุทรปราการไม่เขื่อก็ต้องเชื่อในมัธยมต้นเคยเรียนตั้งเเต่ประถมไปหมดเเล้วเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเรียนกันสบายหมด

น้องก่งมากทำไงก่อนถึงพูดเก่งนะค่ะ

Good job boy 👦

Brilliant..absolutely amazing. Love his accent and his confidence.

Very good English

Excellent young man!

เก่งจริงๆๆสวรรณส่งมาเกิดพ่อคุณ

He will go far!

เยี่ยมเลยค่ะexcent ดีมาก❤️❤️❤️❤️

Bravo!!!!

Excellent!!!!!

He will go far!

Sound Great.

excellent in English

Excellent!

เก่งมากเลยค่ะน้องไทเกอร์ตอบด้วยฉะฉานตอบด้วยทุกถ้อยคำขอบคุณคุณครูโรงเรียนนี้ด้วยนะคะและอาจารย์ทุกคนนะคะที่สอนให้เด็กมีวิชาและความรู้ที่ดีๆค่ะยายขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆได้มีความจำที่ดีๆนะคะและ

พูดชัดมาก เลย

He's so cuteeeeeee ❤️❤️❤️

สำเนียงดีมากคะ

View more comments

Load more

 

Top

 

 

Top