วิชาภาษาไทย – Thai Language

ท่านผู้ปกครองให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดออนไลน์ที่บ้านได้ คุณครูได้เพิ่มบทเรียนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ทุกวัน

You can now learn Thai language lessons at home with these online quizzes by Sriwittayapaknam School. We will be adding new quizzes and fun games soon. So, please bookmark this page.

 

 

 

 

 

Top

DLTV (VOD) วิชาภาษาไทย

เลือกชั้นเรียน เรียนรู้จากวีดีโอ พร้อมตอบคำถาม

Top