Photos Posted on Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 เต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ด.ช.วชิรวิทย์ จันทร์ควง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ห้อง IEP
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564
สุขสันต์ วันสงกรานต์  ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ด้วยการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เดินทางปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 นะครับ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเข็มอัปสร หู    ป.6/1 
ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ได้ที่ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ท่านผู้ปกครองสามารถมารับสมุดรายงานผลการเรียนในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 มารับได้ไม่เกิน 14.00 น. หลังจากนั้นให้มารับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน เป็นต้นไป

- โรงเรียนปิดสงกรานต์วันที่ 10-18 เมษายน 2564

- เริ่มเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

- เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
Load more

 

Top