Photos Posted on Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในปี 2565 วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

โรงเรียนหยุดเรียนในวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565

พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม

พิธีแรกนาขวัญ
พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สถานรับเลี้ยงเด็กศรีวิทยาปากน้ำ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท บิซเอด คอนซัลติ้ง จำกัด
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เปิดเรียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เปิดเรียนแบบ On-Site นักเรียนมาโรงเรียนทุกคน โรงเรียนมีแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้นโยบายมาตรการจากกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
สถานที่รับเลี้ยงศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ รับเลี้ยงเด็ก เปิดเรียนวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 

สนใจติดต่อ 023951324 0898905600

ภายในอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ตลอด 24 ชั่วโมง มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ สะอาดถูกหลักอนามัย อากาศปลอดโปร่ง และห้องปรับอากาศ 
#รับเลี้ยงเด็ก #รับเลี้ยงเด็กสมุทรปราการ #บริการเลี้ยงเด็ก
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน
โค้งสุดท้ายสำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลเหลือที่ว่างสุดท้าย
นักเรียนระดับชั้นอื่น ติดต่อสายด่วน 027027808 และ 0991711454

#รับสมัครนักเรียนใหม่ #รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล #โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ #หาที่เรียนให้ลูก #เข้าชั้นเตรียมอนุบาล
สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 สุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยเงินรวยทองนะครับ
🎉🎉 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 🎉🎉 (เพิ่มเติม รอบสุดท้าย)
  - ชั้นเตรียมอนุบาล
  - ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📌📌 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ รับจำนวนจำกัด 📌📌
ช่องทางการรับระเบียบการและใบสมัคร
1) ดาวน์โหลดด้วยตนเองได้ที่ https://bit.ly/3vowElq
2) ติดต่อซื้อได้ที่โรงเรียน (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.)
และยื่นเอกสารการสมัคร ที่ https://bit.ly/3BXQ2H5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 027027809 และ 0991711454
📌📌📌 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
🎉🎉🎉 เรียนรู้โลกกว้าง เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ในการศึกษาและประกอบอาชีพ 

ติดต่อสอบถาม ☎️ 027027080 , 0991711454
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
(เพิ่มเติม รอบสุดท้าย)
  - ชั้นเตรียมอนุบาล
  - ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ รับจำนวนจำกัด
ช่องทางการรับระเบียบการและใบสมัคร
1) ดาวน์โหลดด้วยตนเองได้ที่ https://bit.ly/3vowElq
2) ติดต่อซื้อได้ที่โรงเรียน (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.)
และยื่นเอกสารการสมัคร ที่ https://bit.ly/3BXQ2H5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 027027809 และ 0991711454
วันจักรี 6 เมษายน รำลึกพระราชวงศ์จักรี สถาปนากรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูป ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทเป็นต้น

ในรัชกาลที่ 6 โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว

การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”

ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจ
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการเรียกตัวเพิ่มเติมห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ด.ญ.จันทรรัตน์ รัตนประดิษฐกุล ป.6/4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 
ด.ญ.สุตาภัทร กองมณี ป.6/1
ด.ช.เอกอริญชย์ ครองธรรม ป.6/1
Load more

 

Top