Photos for April 2019 (เมษายน 2562)

Click on the months below to see more pictures from this year:

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC

 

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ร่วมเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เห็นด้วยค่ะ

ศิษย์เก่าที่นี่เหมือนกัน

ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ..ดุจ จะ ถวายชัย ชโย..

WE LOVE &FEEL PROUD OF OUR SCHOOL

View more comments

Saturday April 27th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1/2562 ... See MoreSee Less

Saturday April 27th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ประชุมผู้ปกครอง ป5 เมื่อไหร่คะ

Saturday April 27th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

สรุปข้อมูลนักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 27 คนเข้าศึกษาต่อตามสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

เรียนต่อสายสามัญ 24 คน

เรียนรร.รัฐบาล 21 คน แยกเป็นห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ดังนี้

สอบได้รอบห้องเรียนพิเศษ รร. รัฐบาล 5 คน
-ห้องเรียนพิเศษ รร. สตรี 2 คน
-ห้องเรียนพิเศษ รร.สป.2 คน
-ห้องเรียนพิเศษ รร.สิรินัตนาธร 1 คน

สอบได้ห้องเรียนปกติ รร.รัฐบาล 16 คน
-ห้องปกติ รร.สตรี 2 คน
-ห้องเรียนปกติ สป 11 คน
-ห้องเรียนปกติ รร.เทพศิรินทร์ สป 1 คน
-ห้องเรียนปกติ รร.ปทุมคงคา สป.1 คน
-ห้องเรียนปกติ รร.บางคล้าพิทยาคม 1 คน

เรียนสายสามัญ รร.เอกชน 3 คน
-รร.อัสสัมชัญ สป.2 คน
-รร.ดาราสมุทร ชลบุรี 1 คน

เรียนสายอาชีพ 3 คน
-วิทยาลัยเทคนิค สป.1 คน
-วิทยาลัยพานิชยการบางนา 1 คน
-วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน 1 คน

เรียนต่อ ครบ 100%
สายสามัญ 88.89%
สายอาชีพ 11.11%

เรียงรายชื่อตามบัญชีรายชื่อดังนี้

1.นายพลจักร รัตนพรสมปอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สายโครงสร้างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

2.น.ส.นันทิชา แซ่ลี้ รร.สป. วิทย์คณิต

3.นายเจนณรงค์ ทองสุขมาก อัสสัมชันสมุทรปราการ. อังกฤษ จีน คอม

4.นายสุชาครีย์ จันทร์อินทร์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา สาขาการบัญชี

5.นางสาวมัณฑนา ศรีทองบุญ โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ สายวิทย์-คณิต

6.นางสาวนันท์นภัส​ ชู​สุข
วิทยา​ลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สาขาวิชา​ เทคโนโลยี​สารสนเทศ

7.นายสรนันท์ ทรงสกุล MEP โรงเรียนสมุทรปราการ

8.นายภูฟ้า มะลิแย้ม สายวิทย์-คณิต โรงเรียนสมุทรปราการ

9.นายญาณกร เกษมสวัสดิ์
โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
สายอังกฤษ-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.นายกนกพล เลียวตระกูล โรงเรียน ดาราสมุทร ชลบุรี สาย อังกฤษ จีน

11.นางสาว วริศรา ทองอินทรา ร.รสมุทรปราการ สาย วิทย์-คณิต

12. นายเฉลิมชัย บุญแสน ร.ร.สมุทรปราการ สายศิลป์-ภาษา

13.นายอัครชัย สุคนธ์สวรรค์ รร.เทพศิรินทร์ สป. ศิลป์-จีน

14.นายสิรวิชญ์​ ทวีคูณ​ สายศิลป์-คำนวณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

15.นายรัฐวุฒิ ชาญเทศน์.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการศิลปศาสตร์(คณิตศาสตร์)

16.นายกสินพจน์ เล้าหเรณู โรงเรียนสมุทรปราการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

17.น.ส ศัสยมน เปลี่ยนสุข ร.ร สมุทรปราการ สายวิทย ์คณิต

18.นางสาวสุพิชชา ธีรณรงค์ สายวิทย์-คณิต โรงเรียนสมุทรปราการ

19.นางสาวโชษิตา พานิชวรพันธุ์ สป. วิทย์-คณิต
20.น.ส.พิมลรัตน์ ไร่สงวน สป.วิทย์ คณิต

21.นาย ธนนันท์ บุญสูงเนิน
สายวิทย์ คณิต ร.ร สมุทรปราการ

22.นายตนุภัทร วงศาโรจน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สายโครงสร้างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

23.ด.ญ.สุคนธ์ทิพย์ เขียวสอาด ศิลป์ จีน ร.ร.สป.

24.ด.ช.เจษฎาพงษ์ เพชรรุ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย - ไต้หวัน
ประเภทช่าง อุสาหกรรม
สาขา ช่างกลโรงงาน

25.นางสาวบุญธิชา สวัสดิภาพ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้องพิเศษMEP

26. นางสาวกัญญณัช
เล็กบุญแถม
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการห้องพิเศษMep

27.ด.ญ.ปาริชา ยังหัตถี รร.สิริรัตนาธร ห้องเรียนพิเศษ IEP
... See MoreSee Less

สามเณร ทรูปลูกปัญญาธรรม8 น้องเซฟ ศิรพัชร์ สวัสดิ์สิริเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ
ติดตามชมรายการได้ทางทรู และกดใ้ห้กำลังใจกันด้วยนะครับ

youtu.be/JwEX29BZ5iE
... See MoreSee Less

สามเณร ทรูปลูกปัญญาธรรม8 น้องเซฟ ศิรพัชร์ สวัสดิ์สิริเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ
ติดตามชมรายการได้ทางทรู และกดใ้ห้กำลังใจกันด้วยนะครับ

https://youtu.be/JwEX29BZ5iE

วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย เล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ ... See MoreSee Less

วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย เล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ

วันจักรี ตรงกับ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี วันจักรีเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ... See MoreSee Less

วันจักรี ตรงกับ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี วันจักรีเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์

5 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมทำบุญที่โรงเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระจากวัดบางนาใน ... See MoreSee Less

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระวรกายและ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ
... See MoreSee Less

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ 
ทรงมีพระวรกายและ  พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ทรงพระเจริญ💖💖💖

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

View more comments

สมาชิกเพื่อนๆ ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เสียดายจังมินรดาไม่ได้ไปวันนี้เพราะไม่สะบาย

สมาชิกเพื่อนๆ ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ... See MoreSee Less

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านความพร้อมของนักเรียน ... See MoreSee Less

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านความพร้อมของนักเรียน
Top

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม