Photos for November 2019 (พฤศจิกายน 2562)

Click on the months below to see more pictures from this year:

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC

 

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

การแข่งขันแฮนด์บอล ระหว่างสีแดงและสีเขียว สีฟ้าและสีเหลือง รอบสุดท้าย ... See MoreSee Less

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562

- เข้าร่วมการแข่งคัดลายมือสื่อภาษาไทย ได้รางวัลระดับชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงนันท์นภัส บัวบูชา
ฝึกซ้อมโดยคุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค

- เข้าร่วมการแข่งการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายปัญญพงศ์ เกตุโกบุตร
ฝึกซ้อมโดยคุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด

- เข้าร่วมการแข่งท่องอาขยานทำนองเสนาะ ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงธนันท์ลดา กิขุนทด
ฝึกซ้อมโดยคุณครูอัจฉราวรรณ สังข์วงษ์

- เข้าร่วมการแข่งเรียงร้อยถ้อยคำ เขียนเรื่องจากภาพ ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์
ฝึกซ้อมโดยคุณครูหนูทิพย์ บุญสม

- เข้าร่วมการแข่งเรียงร้อยถ้อยคำ เขียนเรียงความ ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงณฐา สว่างใจ
ฝึกซ้อมโดยคุณครูดลธร พูลเพิ่ม

- เข้าร่วมการแข่งท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวปิยนุช มือทัพไทย
ฝึกซ้อมโดยคุณครูอัจฉราวรรณ สังข์วงษ์

- เข้าร่วมการแข่งและได้รางวัลเหรียญทอง พร้อมกับสิทธิไปแข่งต่อระดับประเทศ เด็กหญิงภิรมน ฐิติมนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ฝึกซ้อมโดยคุณครูพัทธนันท์ ปิ่นแก้ว

- แข่งเรียงคัดลายมือสื่อภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงศิศวิมล บรรพะสุขะ ฝึกซ้อมโดยคุณครูอาภรณ์ สำเภาน้อย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค

- แข่งเรียงแข่งเรียงร้อยถ้อยความ ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงณภัณฑ์ภัค สุขจุ้ย ได้เป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งต่อระดับชาติ
ฝึกซ้อมโดยคุณครูดลธร พูลเพิ่ม

#academic
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แก่งทั้งครูและนักเรียน

ตัวอย่างกรอบรูปงานกีฬาสี นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนได้ตามคณะสี มีทั้งหมด 4 สี และ 1สีเป็นพิเศษครับ

❤️ คณะสีแดง ศรีสมุทรศาสตร์
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2637700816323290

💛 คณะสีเหลือง รักษ์ถิ่นไทยงาม
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2384003671860879

💚 คณะสีเขียว นาฏการงานศิลป์
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2421071338018672

💙 คณะสีฟ้า มวลมิตรไมตรี
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=493140024624699

💜 สีม่วงทีมคุณครู กรรมการกลางหรือคนอื่น ๆ
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=562789964289209
... See MoreSee Less

ตัวอย่างกรอบรูปงานกีฬาสี นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนได้ตามคณะสี มีทั้งหมด 4 สี และ 1สีเป็นพิเศษครับ

❤️ คณะสีแดง ศรีสมุทรศาสตร์  
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2637700816323290

💛 คณะสีเหลือง รักษ์ถิ่นไทยงาม 
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2384003671860879

💚 คณะสีเขียว นาฏการงานศิลป์
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2421071338018672

💙 คณะสีฟ้า มวลมิตรไมตรี
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=493140024624699

💜 สีม่วงทีมคุณครู กรรมการกลางหรือคนอื่น ๆ
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=562789964289209

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอบคุณค่ะ โชคดีปีนี้อยู่สีเดียวกัน

พูดจาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Nong Freyja please use these questions to ask Frey everyday to be routine converation as well. 👌🏻

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1 ณ
จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่ 6-21 กันยายน 2562

- เข้าร่วมการแข่งการสร้างสรรค์ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ช้างชาวนา เด็กหญิงพิชชาภา วณิชนธร เด็กหญิงปริชภา แก้วศรี
ฝึกซ้อมโดยคุณครูวรรณพร รักษาคลัง คุณครูธันยพร วิชาชัย

- เข้าร่วมการแข่งการปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมวัย เด็กหญิงมาฎารัตน์ พจนพิมล เด็กหญิงพิชญ์พัชร ศรีจตุรพร เด็กชายแมทธิว เกวโบรี่ยส์
ฝึกซ้อมโดยคุณครูสรภา กรีวัชรินทร์ คุณครูสุรีรัตน์ โหมดเจริญ

#academic
... See MoreSee Less

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงสัญสิริ เฟื่องวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เด็กหญิงวชรพร ลิ้มนราภิรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มะโนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ฝึกซ้อมโดยคุณครูปทุมมารัตน์ ตุ้มมี

นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงนันท์นภัส บัวบูชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 เด็กหญิงวรนิตภ์ฐา พงศ์พิรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 เด็กหญิงทักษพร ชวลิตอำนวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ฝึกซ้อมโดยคุณครูธีระวินท์ ไพฑูรย์

#academic
... See MoreSee Less

แบบฝึกหัดคำถามบทสนทนา - ป.1/2 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Excellent work, Patty!! You speak English very well! I miss you and your friends very much <3 🌈✨💯 Hello from the USA 🇺🇸🤗

แบบฝึกหัดคำถามบทสนทนา - ป.1/1 ... See MoreSee Less

Tuesday November 26th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย นักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในรูปแบบการประกวดมารยาทแบบไทย
1. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
2. การกราบผู้ใหญ่
3. การรับส่งของจากผู้ใหญ่
... See MoreSee Less

Tuesday November 26th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

งานประกวดมารยาท ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ยินดีด้วยคะ เด็กๆ น่ารักทุกคน

ป.5/3 สู้ๆๆ

ครูส้มสวยมากค่ะ

น่ารักทุกคน

ปิยะนุชกำลังรับชม

น่ารักจัง2/4

ป.2ไปรึยังคะ

Kob Dom มาผ่อลูกบ่าวหล้าดุ้วว555

❤️

ครูส้มสวยมากเลยค่ะ

View more comments

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1 ณ จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่ 6-21 กันยายน 2562

กลุ่มสาระศิลปะ

- เข้าร่วมการแข่งการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงภูริชญา ทองยวน เด็กหญิงญาณพัชญ์ ลิ้มพานิชย์
- เข้าร่วมการแข่งนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงกนกพร ศรีสง่า เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ มหิดุลย์ เด็กหญิงณัฏฐณิชา โน๊ตไชยา เด็กหญิงอมลรดา นนทรีย์ เด็กหญิงเกวลิน วัฒนา เด็กหญิงเพทาย ไข่ฟัก
- เข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงวรกมล แทนขำ
- เข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ได้รับรางวัลเหรียญทองง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงพัตนียา วีระกุล
- เข้าร่วมการแข่งขันประติมากรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงเขมจิรา บุญทัน เด็กหญิงวาทกาญจน์ ยิ่งดอน เด็กหญิงอิศริญา มงคลหมู่
- เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงปุณยนุช สวัสดี
- เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงวิลาวัณย์ มะลิขาว
- เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวซออุ้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายนวพรรษ บุญเซ
- เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายปิติกร กองโคตร

ฝึกซ้อมโดยคุณครูเสาวลี ทองอิ่ม คุณครูบุญทวี นาคทิม คุณครูสุวรรณา ไข่ฟัก คุณครูศุภวิชญ์ จุฬาทิพย์ คุณครูไธพัตย์ เทียนรุ่งเรืองกุล

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

- เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงวรกัญญา ปรัชญาโณทัย เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา นิธิถวินพงศ์
- เข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิค ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) (ที่3) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงนนณภัทร สุธัญไพศาล เด็กหญิงบุณยานุช ตั้งคำแก้ว เด็กหญิงปุณยนิตย์ อาทิตย์อุทัย เด็กหญิงภคอร กีรติประยูร เด็กหญิงแก้วมาตา สว่าง เด็กหญิงอินทิรา สายอินทร์ เด็กหญิงธนันท์ลดา กิขุนทด เด็กหญิงวรวลัญช์ ทรัพย์เจริญ เด็กหญิงวรีมนตรี โตแล้ว

ฝึกซ้อมโดยคุณครูประกอบ สาธุชาติ คุณครูธนิต นันทา คุณครูพงศ์เทพ มูลเข้า
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยครับ

#academic
... See MoreSee Less

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ... See MoreSee Less

การทดลองสมบัติของของแข็ง (ก้อนหิน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 สอนโดยคุณครูพนิดา หวังผล ... See MoreSee Less

กิจกรรมตามฐานค่ายภาษาอังกฤษ ... See MoreSee Less

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ... See MoreSee Less

Tuesday November 19th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

แข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก ... See MoreSee Less

รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ

เก่งๆทุกคนเลยค่ะ

เก่งสุดยอดจ้า

View more comments

ภาคเช้าเข้าฐาน ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสนุกและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษา เรียนธรรมะกับพระอาจารย์ครับ ... See MoreSee Less

นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าแข่งขันในระดับประเทศได้แก่
เด็กหญิงนันท์นภัส บัวบูชา

เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายกวี จันทมาตย์
เด็กหญิงวรกัญญา ปรัชญาโณทัย

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงธนันท์ลดา กิขุนทด

เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงปัญชญา อุทัยเลิศ

เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการเรียงร้อยถ้อยความ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงอนัญญา เอี่ยมสมุทร

เข้าร่วมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายปภังกร คงกระพันธ์

เข้าร่วมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงภิรมณ ฐิติมนตรี

เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงทักษพร ชำปฏิ
เด็กหญิงวาทกาญจน์ ยิ่งดอน
เด็กหญิงวรกมล แทนขำ

เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความจากภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์

เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันคัดลายมือสือภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงศศิวิมล บรรพะสุขะ

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยครับ

#academic
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ชื่นชมเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ

การแข่งขันแฮนด์บอล รอบคัดเลือกระหว่างสีแดงกับสีฟ้าและสีเหลืองกับสีเขียว ... See MoreSee Less

แข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือกระหว่างสีแดงและสีฟ้า ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เรียนรู้หน่วยเรื่องพืช ทดลองปลูกข้าวโพดและนำไปดูแลต่อที่บ้าน ... See MoreSee Less

กิจกรรมพักกลางวัน เล่านิทานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ... See MoreSee Less

นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

นายเนาวกุล หลวงอุดม ได้เหรียญทอง จากการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวเกตน์สิรี ต้นแพง ได้เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมโดยคุณครูปิยะนันท์ เพชรกลึง Teacher Somjoy Balbin

กลุ่มสาระศิลปะ

นายเนาวกุล หลวงอุดม ได้เหรียญทอง จากการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมโดยคุณครูวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กชายธีรภัทร เจียงเพ็ง เด็กชายธนกฤต สิริศรีศักดิ์เดช ได้เหรียญเงิน จากการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กชายธีรชัย ศักดิ์ศิลาเพชร เด็กชายนรัตว์ ใสเกื้อ ได้เหรียญเงิน จากการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวชนาภา พุกประทุม นายสิทธิธาดา เขียวชะอุ่ม นางสาวเกตน์สิริ ต้นแพง ได้เหรียญทองแดง จากการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมโดยคุณครูศิรินภา จิตต์รักธรรม คุณครูเสาวลี ทองอิ่ม คุณครูศุภกฤตา สีตะวัน คุณครูกันยลักษณ์ สุจริต

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสุภาวดี อ่วมอำภา นางสาวชนาภา พุกประทุม ได้เหรียญทอง จากการแข่งขันจัดตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝึกซ้อมโดยคุณครูประกอบ สาธุชาติ คุณครูพงศ์เทพ มูลเข้า

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยครับ

#academic
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอชื่นชม และ แสดงความยินดี กับนักเรียนเก่งๆทุกคน ที่ได้รับการอบรม สั่งสอนจากคุณครู ร ร ศรีวิทยาปากน้ำ จนสามารถแข่งขันได้ชัยชนะมากมายหลายด้านเลย นะคะ

ขอแสดงความยินดีกับ นร.คนเก่งทุกคน ที่ตั้งใจ อดทน ฝึกฝนวิชา จากคุณครู ผู้มีประสบการณ์ จนสามารถเป็นตัวแทนของ รร. ไปแข่งขันจนได้ชัยชนะ กลับมา ขอให้เด็กๆ ใช้ความรู้ที่มี พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และหากบอกกล่าวความรู้นั้นให้ผู้อื่น เป็นวิทยาทานได้ จะยอดเยี่ยมมากค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วย อีกครั้งนะคะ

ยินดีด้วยค่ะ

นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรา
เด็กชายสุรกฤษฎิ์ บัณฑิตอัครกุล เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (1 Teset - Thailand English Skills Evaluation Test)เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดโรงเรียนของประเทศไทย โดยแบ่งการสอบไว้เป็น 4 ช่วงชั้น เด็กชายสุรกฤษฎิ์ บัณฑิตอัครกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เหรียญทอง คะแนนอันดับที่ 75 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยครับ

#academic
... See MoreSee Less

นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรา
เด็กชายสุรกฤษฎิ์ บัณฑิตอัครกุล เป็นผู้ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (1 Teset - Thailand English Skills Evaluation Test)เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดโรงเรียนของประเทศไทย โดยแบ่งการสอบไว้เป็น 4 ช่วงชั้น เด็กชายสุรกฤษฎิ์ บัณฑิตอัครกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เหรียญทอง คะแนนอันดับที่ 75 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยครับ

#academicImage attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งมากๆ​ ค่ะ​ ขอชื่นชม​ ปลื้มใจแทนคุณแม่เป็นที่สุด

เก่งมากๆครับ ยินดีกับคุณแม่อาร์ด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวน้องและโรงเรียนด้วยค่ะ

ภูมิใจในตัวน้องมุ่งมากๆค่ะ ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ

น้องมุ่ง เก่งมากเลย😊😊😊

เก่งมากครับ แม่ยิ้มหุบฟันไม่เข้าเลย

View more comments

Kiz Venture Park ภาค 2 ครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Tob Patipol Ch 0:42 ใครเอ๋ย😂

น0:57,4:25, 11:25 Nong Freyja

Thursday November 14th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

น้อง ๆเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษาที่ Kiz Venture Park ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เด็กๆ ทุกคน มีความสุขมากๆ นะคะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องความแข็งของวัสดุ สอนโดยคุณครูกาญจนา ขวัญจู ... See MoreSee Less

ตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ลูกเสือและเนตรนารี ... See MoreSee Less

การทดลองเรื่อง สังเกตและทดสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ
ป.4/3 สอนโดยคุณครูพนิดา หวังผล
... See MoreSee Less

กิจกรรมพักกลางวัน เล่านิทานของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ... See MoreSee Less

Tuesday November 12th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

เรียนท่านผู้ปกครอง
ท่านผู้ปกครองสามารถไปจอดรถและรอนักเรียนได้ที่ 58 Cafe ( ร้านห้าสิบแปด คาเฟ่ ) ข้าง ๆ เนอสเซอรี่ และเมื่อได้เวลานักเรียนเลิกเรียน พนักงานจะประกาศ ท่านผู้ปกครองสามารถเดินมารับนักเรียนได้ตามเวลานี้ ขอบคุณครับ

ชั้นเตรียมอนุบาลเลิกเวลา 14:20 น.
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เลิกเวลา 14:30 น.
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เลิกเวลา 14:40
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เลิกเวลา 14:50
ชั้นประถมศึกษาเลิกเวลา 15:30 น.
ชั้นมัธยมศึกษาเลิกเวลา 15:30 น.
... See MoreSee Less

Tuesday November 12th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

บรรยากาศกิจกรรมพักกลางวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่านิทานให้น้อง ๆฟังอย่างสนุกสนาน ... See MoreSee Less

ธรรมะสวัสดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 อบรมธรรมะ โดยพระวิทยากรศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ชื่นชมในความมีระเบียบวินัยของโรงเรียนนี้ที่สุดเลยค่ะ 😊😊

ปลูกฝังธรรมะดีมากๆเลยค่ะ เป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุน โรงเรียนนี้จะน่าอยู่มากขึ้น ถ้าบุคลากรทุกคนมีศีลธรรมอยู่ในใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นครู หรือ นักเรียน

บรรยากาศ งานหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2562 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอเงินไป300 ช็อปกระจายแน่ๆๆน้องญาดา มีแต่ของน่าทาน

ชมคลิปฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ youtu.be/NpuUaZdT_kY

Friday November 8th, 2019

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

เรียนรู้นอกห้องเรียน ประสบการณ์ตรงจากบ้านครูธานี ปทุมธานี ... See MoreSee Less

ครูต่างชาติโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
19 foreign teachers at Sriwittayapaknam School
... See MoreSee Less

ครูต่างชาติโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 
19 foreign teachers at Sriwittayapaknam School

รูปภาพจากโพสต์ของ The English Room ... See MoreSee Less

คุณครูสอนนักเรียนทำกระทง แต่ละคนตั้งใจทำ และสนุกมากครับ ... See MoreSee Less

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

ชั้นที่เปิดรับนักเรียนใหม่

- เตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2 ปี 4 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2560 ถึง ม.ค. 2561)

- อนุบาลปีที่ 1 อายุตั้งแต่ 3 ปี 3 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2559 ถึง ก.พ. 2560 )

- อนุบาลปีที่ 2 อายุตั้งแต่ 4 ปี 3 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2558 ถึง ก.พ. 2559 )

- อนุบาลปีที่ 3 อายุตั้งแต่ 5 ปี 3 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2557 ถึง ก.พ. 2558 )

- ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุตั้งแต่ 6 ปี 3 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2556 ถึง ก.พ. 2557 )

- ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุตั้งแต่ 7 ปี 3 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2555 ถึง ก.พ. 2556 )

- ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุตั้งแต่ 8 ปี 3 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2554 ถึง ก.พ. 2555 )

- ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุตั้งแต่ 9 ปี 3 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2553 ถึง ก.พ. 2554 )

- ประถมศึกษาปีที่ 5 อายุตั้งแต่ 10 ปี 3 เดือนขึ้นไป
( เกิดระหว่าง เดือน มี.ค. 2552 ถึง ก.พ. 2553 )

กำหนดการ
- จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่ 4 พ.ย.2562 ถึง 2 ม.ค.2563

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
( ยกเว้นวันหยุดราชการ )

- 3 ม.ค.2563 กิจกรรม Open Day และยื่นเอกสารการรับสมัคร
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 น.

- 5 ม.ค. 2563 สัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2702-7808
... See MoreSee Less