Photos for November 2019 (พฤศจิกายน 2562)

Click on the months below to see more pictures from this year:

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC

 

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

การแข่งขันแฮนด์บอล ระหว่างสีแดงและสีเขียว สีฟ้าและสีเหลือง รอบสุดท้าย ... See MoreSee Less

กิจกรรมรีไซเคิล วันนี้นักเรียนนำขวดน้ำพลาสติกและกระดาษลงมาคัดแยกข้างล่างครับ ... See MoreSee Less

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562

- เข้าร่วมการแข่งคัดลายมือสื่อภาษาไทย ได้รางวัลระดับชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงนันท์นภัส บัวบูชา
ฝึกซ้อมโดยคุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค

- เข้าร่วมการแข่งการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายปัญญพงศ์ เกตุโกบุตร
ฝึกซ้อมโดยคุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด

- เข้าร่วมการแข่งท่องอาขยานทำนองเสนาะ ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงธนันท์ลดา กิขุนทด
ฝึกซ้อมโดยคุณครูอัจฉราวรรณ สังข์วงษ์

- เข้าร่วมการแข่งเรียงร้อยถ้อยคำ เขียนเรื่องจากภาพ ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์
ฝึกซ้อมโดยคุณครูหนูทิพย์ บุญสม

- เข้าร่วมการแข่งเรียงร้อยถ้อยคำ เขียนเรียงความ ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงณฐา สว่างใจ
ฝึกซ้อมโดยคุณครูดลธร พูลเพิ่ม

- เข้าร่วมการแข่งท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวปิยนุช มือทัพไทย
ฝึกซ้อมโดยคุณครูอัจฉราวรรณ สังข์วงษ์

- เข้าร่วมการแข่งและได้รางวัลเหรียญทอง พร้อมกับสิทธิไปแข่งต่อระดับประเทศ เด็กหญิงภิรมน ฐิติมนตรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ฝึกซ้อมโดยคุณครูพัทธนันท์ ปิ่นแก้ว

- แข่งเรียงคัดลายมือสื่อภาษาไทย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงศิศวิมล บรรพะสุขะ ฝึกซ้อมโดยคุณครูอาภรณ์ สำเภาน้อย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค

- แข่งเรียงแข่งเรียงร้อยถ้อยความ ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงณภัณฑ์ภัค สุขจุ้ย ได้เป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งต่อระดับชาติ
ฝึกซ้อมโดยคุณครูดลธร พูลเพิ่ม

#academic
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แก่งทั้งครูและนักเรียน

ตัวอย่างกรอบรูปงานกีฬาสี นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนได้ตามคณะสี มีทั้งหมด 4 สี และ 1สีเป็นพิเศษครับ

❤️ คณะสีแดง ศรีสมุทรศาสตร์
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2637700816323290

💛 คณะสีเหลือง รักษ์ถิ่นไทยงาม
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2384003671860879

💚 คณะสีเขียว นาฏการงานศิลป์
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2421071338018672

💙 คณะสีฟ้า มวลมิตรไมตรี
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=493140024624699

💜 สีม่วงทีมคุณครู กรรมการกลางหรือคนอื่น ๆ
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=562789964289209
... See MoreSee Less

ตัวอย่างกรอบรูปงานกีฬาสี นักเรียนและท่านผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนได้ตามคณะสี มีทั้งหมด 4 สี และ 1สีเป็นพิเศษครับ

❤️ คณะสีแดง ศรีสมุทรศาสตร์  
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2637700816323290

💛 คณะสีเหลือง รักษ์ถิ่นไทยงาม 
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2384003671860879

💚 คณะสีเขียว นาฏการงานศิลป์
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2421071338018672

💙 คณะสีฟ้า มวลมิตรไมตรี
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=493140024624699

💜 สีม่วงทีมคุณครู กรรมการกลางหรือคนอื่น ๆ
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=562789964289209

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอบคุณค่ะ โชคดีปีนี้อยู่สีเดียวกัน

บรรยากาศนักเรียนซ้อมเชียร์ตามคณะสี ... See MoreSee Less

ทดลอง เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ประยุกต์การทำอาหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
สอนโดยคุณครูมงคล ด่านเขตแดน
... See MoreSee Less

วิชาการงานอาชีพ สอนโดยคุณครูอรทัย เหล่าอัน ประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  ... See MoreSee Less

พูดจาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Nong Freyja please use these questions to ask Frey everyday to be routine converation as well. 👌🏻

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1 ณ
จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่ 6-21 กันยายน 2562

- เข้าร่วมการแข่งการสร้างสรรค์ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ช้างชาวนา เด็กหญิงพิชชาภา วณิชนธร เด็กหญิงปริชภา แก้วศรี
ฝึกซ้อมโดยคุณครูวรรณพร รักษาคลัง คุณครูธันยพร วิชาชัย

- เข้าร่วมการแข่งการปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมวัย เด็กหญิงมาฎารัตน์ พจนพิมล เด็กหญิงพิชญ์พัชร ศรีจตุรพร เด็กชายแมทธิว เกวโบรี่ยส์
ฝึกซ้อมโดยคุณครูสรภา กรีวัชรินทร์ คุณครูสุรีรัตน์ โหมดเจริญ

#academic
... See MoreSee Less

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงสัญสิริ เฟื่องวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เด็กหญิงวชรพร ลิ้มนราภิรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มะโนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ฝึกซ้อมโดยคุณครูปทุมมารัตน์ ตุ้มมี

นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงนันท์นภัส บัวบูชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 เด็กหญิงวรนิตภ์ฐา พงศ์พิรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 เด็กหญิงทักษพร ชวลิตอำนวย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ฝึกซ้อมโดยคุณครูธีระวินท์ ไพฑูรย์

#academic
... See MoreSee Less

แบบฝึกหัดคำถามบทสนทนา - ป.1/2 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Excellent work, Patty!! You speak English very well! I miss you and your friends very much <3 🌈✨💯 Hello from the USA 🇺🇸🤗

แบบฝึกหัดคำถามบทสนทนา - ป.1/1 ... See MoreSee Less

Tuesday November 26th, 2019
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย นักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในรูปแบบการประกวดมารยาทแบบไทย
1. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
2. การกราบผู้ใหญ่
3. การรับส่งของจากผู้ใหญ่
... See MoreSee Less

Tuesday November 26th, 2019
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

งานประกวดมารยาทที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ... See MoreSee Less

Tuesday November 26th, 2019
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

งานประกวดมารยาท ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ยินดีด้วยคะ เด็กๆ น่ารักทุกคน

น่ารักจัง2/4

Kob Dom มาผ่อลูกบ่าวหล้าดุ้วว555

ป.2ไปรึยังคะ

ป.5/3 สู้ๆๆ

❤️

ครูส้มสวยมากค่ะ

น่ารักทุกคน

ปิยะนุชกำลังรับชม

ครูส้มสวยมากเลยค่ะ

View more comments

25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กองลูกเสือโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ลูกเสือเนตรนารีร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เรารักศวป.#ศิษย์เก่าค่ะ

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ทดลองและเฝ้าสังเกตถั่วงอกที่กำลังเจริญเติบโต และนำไปดูแลต่อที่บ้าน ... See MoreSee Less

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1 ณ จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่ 6-21 กันยายน 2562

กลุ่มสาระศิลปะ

- เข้าร่วมการแข่งการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงภูริชญา ทองยวน เด็กหญิงญาณพัชญ์ ลิ้มพานิชย์
- เข้าร่วมการแข่งนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงกนกพร ศรีสง่า เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ มหิดุลย์ เด็กหญิงณัฏฐณิชา โน๊ตไชยา เด็กหญิงอมลรดา นนทรีย์ เด็กหญิงเกวลิน วัฒนา เด็กหญิงเพทาย ไข่ฟัก
- เข้าร่วมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงวรกมล แทนขำ
- เข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ได้รับรางวัลเหรียญทองง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงพัตนียา วีระกุล
- เข้าร่วมการแข่งขันประติมากรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงเขมจิรา บุญทัน เด็กหญิงวาทกาญจน์ ยิ่งดอน เด็กหญิงอิศริญา มงคลหมู่
- เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงปุณยนุช สวัสดี
- เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงวิลาวัณย์ มะลิขาว
- เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวซออุ้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายนวพรรษ บุญเซ
- เข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ที่2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายปิติกร กองโคตร

ฝึกซ้อมโดยคุณครูเสาวลี ทองอิ่ม คุณครูบุญทวี นาคทิม คุณครูสุวรรณา ไข่ฟัก คุณครูศุภวิชญ์ จุฬาทิพย์ คุณครูไธพัตย์ เทียนรุ่งเรืองกุล

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

- เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงวรกัญญา ปรัชญาโณทัย เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา นิธิถวินพงศ์
- เข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิค ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) (ที่3) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงนนณภัทร สุธัญไพศาล เด็กหญิงบุณยานุช ตั้งคำแก้ว เด็กหญิงปุณยนิตย์ อาทิตย์อุทัย เด็กหญิงภคอร กีรติประยูร เด็กหญิงแก้วมาตา สว่าง เด็กหญิงอินทิรา สายอินทร์ เด็กหญิงธนันท์ลดา กิขุนทด เด็กหญิงวรวลัญช์ ทรัพย์เจริญ เด็กหญิงวรีมนตรี โตแล้ว

ฝึกซ้อมโดยคุณครูประกอบ สาธุชาติ คุณครูธนิต นันทา คุณครูพงศ์เทพ มูลเข้า
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วยครับ

#academic
... See MoreSee Less

เรียนกิจกรรมตามฐาน ... See MoreSee Less

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ... See MoreSee Less

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ... See MoreSee Less

ทุกวันพฤหัสบดี มีการตรวจเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับชั้น ขอให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ... See MoreSee Less

การทดลองสมบัติของของแข็ง (ก้อนหิน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 สอนโดยคุณครูพนิดา หวังผล ... See MoreSee Less

กิจกรรมตามฐานค่ายภาษาอังกฤษ ... See MoreSee Less

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำของเรา ฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1 ณ จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่ 6-21 กันยายน 2562

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

- เข้าร่วมการแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงปริชมน เวียงแก้ว เด็กหญิงมนัสชนก วันแก้ว เด็กหญิงอริสา ทรงวิทยาธรรม
- เข้าร่วมการแข่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงญาณิพัชญ์ ลิ้มพาณิชย์ เด็กหญิงพิมพ์ลดา รัฐรวีพัฒนากุล เด็กหญิงโชษิตา ทองผล
- เข้าร่วมการแข่งการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงปัณฑา อุดมศรี เด็กหญิงศวิวรรณ จาเลิศ เด็กหญิงสุวรรณี จันทมนตรี
- เข้าร่วมการแข่งประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กชายอัครกร รักษาสุข เด็กชายรชต วงษ์วิจารณ์
- เข้าร่วมการแข่งประกวดวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงวัลลดา ศรีภาบุญ เด็กหญิงศรัญรัชน์ ชมจันทร์ เด็กหญิงทักษอร ชำปฏิ

ฝึกซ้อมโดยคุณครูอัจฉราวดี ศรีสารคาม คุณครูสายสุดา ประสานทอง คุณครูพรพิมล บุญสาร คุณครูอาภรณ์ สำเภาน้อย คุณครูมงคล ด่านเขตแดน

กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- เข้าร่วมการแข่งประกวดเล่านิทานคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กชายปิยังกูร บรรจง
- เข้าร่วมการแข่งประกวดสวดมนต์แปรไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงชลดา ขวัญเพชร เด็กหญิงธนัชพร ลีลา เด็กหญิงธันยา หนูอ้น เด็กหญิงนฏกร อุ้ยสั้ว เด็กหญิงปัทมวรรณ ช้างศิลา เด็ก
หญิงพิชญา หัตถะลา เด็กหญิงวิชราภรณ์ สุขพูนทรัพย์ เด็กหญิงวีรดา กิจเกษม เด็กหญิงสุลิลา เอี่ยมสุวรรณ เด็กหญิงอภิชญา เล่าทรัพย์
- เข้าร่วมการแข่งประกวดมารยาทไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์ เด็กชายพีรวิชญ์ คำผล
- เข้าร่วมการแข่งประกวดนิทานคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงณัฐกฤตา แจ้งยุบล
- เข้าร่วมการแข่งประกวดเพลงคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงญาณภัทร คำสวัสดิ์ เด็กหญิงณัชชา อิงคนันทวารี เด็กหญิงธิชา เอกบรรณศิลป์ เด็กหญิงบุณยวีย์ ต่อวงศ์ไพชยนต์ เด็กหญิงอริสรา สุขสมบูรณ์

ฝึกซ้อมโดยคุณครูอ้อมใจ พรหมศร คุณครูจิรา อ่อนทะเล คุณครสุภาภรณ์ อ่วมสวัสดิ์ คุณครูสุวรรณา ไข่ฟัก คุณครูกานดาวดี มหาอุฬาร คุณครูพัทธนันท์ ปิ่นแก้ว คุณครูมารตี บุญก่อ

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

- เข้าร่วมการแข่งพูดภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กหญิงธัญสิริ เฟื่องวุฒิ
- เข้าร่วมการแข่งต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายสุรกฤษฎิ์ บัณฑิตอัครกุล เด็กชายแทนไท มหัทธนะรัตน์
- เข้าร่วมการแข่งเล่านิทาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายอานัติ เจริญสุข
- เข้าร่วมการแข่งพูดภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงจังคนิภา เฟื่องวุฒิ

ฝึกซ้อมโดยคุณครูณฐอร กัญสิริโชติ คุณครูปิยะนันท์ เพชรกลึง Teacher William Baldivino
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ... See MoreSee Less

ห้องอนุบาลปีที่ 1/4 เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ สอนโดย Teacher Charlotte ... See MoreSee Less

Tuesday November 19th, 2019
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

แข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก ... See MoreSee Less

ภาษาอังกฤษสัญจรวันนี้ คุณครูชาวต่างชาติไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ... See MoreSee Less

รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งๆทุกคนเลยค่ะ

เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ

เก่งสุดยอดจ้า

View more comments

ภาคเช้าเข้าฐาน ค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสนุกและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ ... See MoreSee Less

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... See MoreSee Less

วันนี้นักเรียนไปทำบุญที่วัดพิชัยสงคราม เอาบุญมาฝากคุณพ่อ คุณแม่ และทุก ๆ คนครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอเบอร์โทรของรร.ค่ะ🌺🌺

🙏🙏

สาธุค่ะ

สาธุๆๆค่ะ

ไปวัดเดียวกันเลยนะค่ะ

View more comments

นักเรียนชั้นประถมศึกษา เรียนธรรมะกับพระอาจารย์ครับ ... See MoreSee Less