Photos for July 2018 (กรกฎาคม 2561)

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำและพนักงานบริษัท บิซเอด คอนซัลติ้ง จำกัด ... See MoreSee Less

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำและพนักงานบริษัท บิซเอด คอนซัลติ้ง จำกัด

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญเจ้าค่ะ

ทรงพระเจริญ

วันเข้าพรรษา "พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน "จำ" แปลว่า พักอยู่ พิธีเข้าพรรษานั้นจึงถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ซึ่งจะละเว้นไม่ได้ทุกกรณี การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยอีกทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

ในวันเข้าพรรษาตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า "บวชเอาพรรษา"
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.pptvhd36.com
... See MoreSee Less

วันเข้าพรรษา พรรษา แปลว่า ฤดูฝน จำ แปลว่า พักอยู่ พิธีเข้าพรรษานั้นจึงถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ซึ่งจะละเว้นไม่ได้ทุกกรณี การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยอีกทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

ในวันเข้าพรรษาตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า บวชเอาพรรษา
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.pptvhd36.com

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

เมื่อ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ กำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนผู้มั่งคั่งร่ำรวย นักบวชที่พัฒนาความเชื่อและ ข้อปฏิบัติทางศาสนา เพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธกรรมแก่ตนเต็มที่ ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียน ในอำนาจและโภคสมบัติที่ออกบวช หรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้บ้าง พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้ และดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสาน ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง แก่ตนเองและผู้อื่น จึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่าง ๆ โดยละทิ้งราชสมบัติ และอิสริยยศแล้วออกผนวช บำเพ็ญตนนานถึง ๖ ปี ก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ ต่อมาจึงได้ทางค้นพบ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่า แท้จริงมาสู่ชีวิต อันเรียกว่า อริยสัจ ๔ ประการ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๔๔ ปี ที่เรียกว่า การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็ว คือ เริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำไปชี้แจงอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวาง จึงมุ่งไปพบนักบวช ๕ รูป หรือเบญจวัคคีย์ และได้แสดงธรรม เทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญ เดือน ๘
ข้อมูลโดย : dhammajak.net
... See MoreSee Less

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
    วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

   เมื่อ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ กำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนผู้มั่งคั่งร่ำรวย นักบวชที่พัฒนาความเชื่อและ ข้อปฏิบัติทางศาสนา เพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธกรรมแก่ตนเต็มที่ ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียน ในอำนาจและโภคสมบัติที่ออกบวช หรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้บ้าง พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้ และดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสาน ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง แก่ตนเองและผู้อื่น จึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่าง ๆ โดยละทิ้งราชสมบัติ และอิสริยยศแล้วออกผนวช บำเพ็ญตนนานถึง ๖ ปี ก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ ต่อมาจึงได้ทางค้นพบ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่า แท้จริงมาสู่ชีวิต อันเรียกว่า อริยสัจ ๔ ประการ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๔๔ ปี ที่เรียกว่า การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็ว คือ เริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำไปชี้แจงอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวาง จึงมุ่งไปพบนักบวช ๕ รูป หรือเบญจวัคคีย์ และได้แสดงธรรม เทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญ เดือน ๘
ข้อมูลโดย : dhammajak.net

บรรยากาศ ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ ... See MoreSee Less

เก็บตกทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ขอบคุณภาพสวย ๆ จากคุณครูจิรา อ่อนทะเล
... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ... See MoreSee Less

สุขสันต์วันเกิดน้องโน๊ต บุญยกร😍😍😍😍
น้องแสตมป์ ณัฐกฤตา 😍😍😍😍😍😍😍
ขอให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
ภาพโดยคุณครูหนูทิพย์
... See MoreSee Less

บรรยากาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ... See MoreSee Less

หลังจากที่ได้สำรวจพืชบริเวณรอบโรงเรียนแล้ว คุณครูได้ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสรุปเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ต่างๆของพืช ห้องป.1/3
คุณครูมารตี บุญก่อ
... See MoreSee Less

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ถ่ายภาพโดย คุณครูบุญทวี นาคทิม
... See MoreSee Less

ตารางทัศนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์เกษตร
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่ สยามนิรมิตร
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่ พระนครศรีอยุธยา
****รถออกที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เวลา 7:00 น.ทุกคัน***
จึงเรียนท่านผู้ปกครองรับส่งนักเรียนที่โรงเรียนตามเวลาดังกล่าวครับ
... See MoreSee Less

ระบำเงาะป่า เปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย ... See MoreSee Less

อนุบาลปีที่ 1/2 กำลังจะรับประทานอาหารกลางวันครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

What a great video and so cute too! *I think you should take out the music from the video, just some positive feedback 🙂

มองหาตือตั้งนาน

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ E-Learning เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครู Richard Barrow ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีหลายโรงเรียนที่ไม่มีคุณครูชาวต่างชาติได้ใช้เว็บไซต์นี้ฟรีมานานแล้ว ทางโรงเรียนของเราได้ให้นักเรียนทุกชั้นขึ้นใช้ห้อง English Room เป็นประจำทุกสัปดาห์ และจะมีแนวข้อสอบให้เด็กนักเรียนฝึกทำในท้ายชั่วโมง ทั้งนี้นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนที่บ้านได้เอง และท่านผู้ปกครองช่วยแนะนำนักเรียนก็จะทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เข้าเว็บไซต์ได้ที่ www.english-room.com หรือติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ www.swps.ac.th ... See MoreSee Less

ในเช้าวันนี้มีการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ขอให้นักเรียนทำข้อสอบได้เต็มนะครับ ... See MoreSee Less

วันภาษาไทย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ชวนทุกคนมาอนุรักษ์ภาษาไทยไปด้วยกัน วันนี้มีกิจกรรมหน้าเสาธง ตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาของภาษาไทย และรู้กันหรือไม่ว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ก็มีวันที่ระลึกถึงภาษาไทยของเราด้วยเหมือนกัน เรียกว่า "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ... See MoreSee Less

กิจกรรมพักกลางวัน ... See MoreSee Less

ภาษาอังกฤษวันละคำ ... See MoreSee Less

ค่ายวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันนี้ครับ ... See MoreSee Less

กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนได้เรียนรู้ทดสอบ วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ นอกห้องเรียนโดยการบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ... See MoreSee Less

การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่องการจัดถาดผลไม้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 สอนโดยครูอรไท เหล่าอัน ... See MoreSee Less

Friday July 20th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

Kindergarten 1 (อ.1) English Camp. ... See MoreSee Less

ผลงานนักเรียนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครับ ... See MoreSee Less

Thursday July 19th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ที่ซาฟารีเวิลด์ ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ ... See MoreSee Less

ผลงานวิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... See MoreSee Less

กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงงานการถอดบทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำ

ภาพและสอนโดยคุณครูณัฐธยาน์ กิจขุนทด
... See MoreSee Less

ห้องอนุบาลปีที่ 3/1 ... See MoreSee Less

- ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นรถ จากเดิมขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
- ขอเปลี่ยนให้นักเรียนมาขึ้นรถที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เนื่องจากมีรายงานจากกรมอุตุฯ ว่าจะมีพายุ และฝนตกในพื้นที่ จึงขอแจ้งนักเรียนและท่านผู้ปกครองทราบโดยทั่วกันทุกท่าน ด้วยความนับถือ
... See MoreSee Less

วิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 สอนโดยคุณครูดอกอ้อ มณีวงษ์ ... See MoreSee Less

สมบัติทางกายภาพของดินเรื่องการอุ้มน้ำของดินดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยครูวิภาวรรณ จันทร์แก้ว ... See MoreSee Less

คณะผู้บริหาร คุณครูโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ยินดีต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1 , 2 และ 3 ฝึกซ้อมการแสดงในวันแม่ ... See MoreSee Less

Wednesday July 18th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

English Camp for Kindergarten 3 students. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เด็กๆดูมีความสุขในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ มากๆนะคะ เสียดาย วินนี่(ธาวิน วงศ์หงษ์เหิร อ.2/2 ) ป่วย ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมปีนี้ค่ะ

คุณครูตรวจสุขภาพนักเรียนก่อนเข้าห้องในทุก ๆเช้า ในภาพเป็นห้องของคุณครูเจี๊ยบอนุบาลปีที่ 1/5 ... See MoreSee Less

ในเช้านี้มีการทดสอบคณิตคิดเร็วประจำเดือน ในทุกระดับชั้น ขอให้นักเรียนทำข้อสอบได้เต็มและถูกทุกข้อนะครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ตั้งใจทำข้อสอบนะจ๊ะ

บรรยากาศ แห่เทียนพรรษา ที่วัดบางนาใน ... See MoreSee Less

วันที่ 17 กรกฎาคม ท่านผู้บริหาร คุณครู นักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำได้ ไปถวายเทียนพรรษาและทำบุญที่วัดบางนาใน พระอารามหลวง ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สาธุ อนุโมทนาบุญ ในกิจอันเป็นกุศล ที่กระทำต่อเนื่องมาทุกปี ค่ะ

สาธุๆๆค่ะ

อนุโมทนาบุญ สาธุค่า

สาธุๆค่ะ

สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

View more comments

วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนระบายสี ตามตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ห้องคุณครูวิภาดา หลวงเมือง ... See MoreSee Less

วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รอบตัวและในเขตชุมชนของบ้านนักเรียน นักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 สอนโดยคุณครูพัทธนันท์ ปิ่นแก้ว ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เรียนรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาฟัน อาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่ให้โทษต่อฟัน ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งจังค่ะคุณครู

เช้านี่ที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ... See MoreSee Less