Photos for July 2018 (กรกฎาคม 2561)

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำและพนักงานบริษัท บิซเอด คอนซัลติ้ง จำกัด ... See MoreSee Less

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำและพนักงานบริษัท บิซเอด คอนซัลติ้ง จำกัด

แสดงความคิดเห็นบน Facebook 28 ...

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญเจ้าค่ะ

ทรงพระเจริญ

View more comments

วันเข้าพรรษา "พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน "จำ" แปลว่า พักอยู่ พิธีเข้าพรรษานั้นจึงถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ซึ่งจะละเว้นไม่ได้ทุกกรณี การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยอีกทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

ในวันเข้าพรรษาตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า "บวชเอาพรรษา"
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.pptvhd36.com
... See MoreSee Less

วันเข้าพรรษา พรรษา แปลว่า ฤดูฝน จำ แปลว่า พักอยู่ พิธีเข้าพรรษานั้นจึงถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ซึ่งจะละเว้นไม่ได้ทุกกรณี การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยอีกทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

ในวันเข้าพรรษาตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า บวชเอาพรรษา
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.pptvhd36.com

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ถ่ายภาพโดย คุณครูบุญทวี นาคทิม
... See MoreSee Less

ระบำเงาะป่า เปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย ... See MoreSee Less

อนุบาลปีที่ 1/2 กำลังจะรับประทานอาหารกลางวันครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook 10155300242226268

What a great video and so cute too! *I think you should take out the music from the video, just some positive feedback 🙂

มองหาตือตั้งนาน

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ E-Learning เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครู Richard Barrow ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีหลายโรงเรียนที่ไม่มีคุณครูชาวต่างชาติได้ใช้เว็บไซต์นี้ฟรีมานานแล้ว ทางโรงเรียนของเราได้ให้นักเรียนทุกชั้นขึ้นใช้ห้อง English Room เป็นประจำทุกสัปดาห์ และจะมีแนวข้อสอบให้เด็กนักเรียนฝึกทำในท้ายชั่วโมง ทั้งนี้นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนที่บ้านได้เอง และท่านผู้ปกครองช่วยแนะนำนักเรียนก็จะทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เข้าเว็บไซต์ได้ที่ www.english-room.com หรือติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ www.swps.ac.th ... See MoreSee Less

ในเช้าวันนี้มีการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ขอให้นักเรียนทำข้อสอบได้เต็มนะครับ ... See MoreSee Less

วันภาษาไทย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ชวนทุกคนมาอนุรักษ์ภาษาไทยไปด้วยกัน วันนี้มีกิจกรรมหน้าเสาธง ตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาของภาษาไทย และรู้กันหรือไม่ว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ก็มีวันที่ระลึกถึงภาษาไทยของเราด้วยเหมือนกัน เรียกว่า "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ... See MoreSee Less

กิจกรรมพักกลางวัน ... See MoreSee Less

ภาษาอังกฤษวันละคำ ... See MoreSee Less

ค่ายวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันนี้ครับ ... See MoreSee Less

Friday July 20th, 2018

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

Kindergarten 1 (อ.1) English Camp. ... See MoreSee Less

ผลงานนักเรียนวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครับ ... See MoreSee Less

Thursday July 19th, 2018

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ที่ซาฟารีเวิลด์ ... See MoreSee Less

ผลงานวิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... See MoreSee Less

กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงงานการถอดบทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำ
#ปลาในตู้ไม่มีทางรู้ว่าปลาในมหาสมุทรว่ายน้ำกันอย่างไร
ภาพและสอนโดยคุณครูณัฐธยาน์ กิจขุนทด
... See MoreSee Less

ห้องอนุบาลปีที่ 3/1 ... See MoreSee Less

- ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นรถ จากเดิมขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
- ขอเปลี่ยนให้นักเรียนมาขึ้นรถที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เนื่องจากมีรายงานจากกรมอุตุฯ ว่าจะมีพายุ และฝนตกในพื้นที่ จึงขอแจ้งนักเรียนและท่านผู้ปกครองทราบโดยทั่วกันทุกท่าน ด้วยความนับถือ
... See MoreSee Less

วิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 สอนโดยคุณครูดอกอ้อ มณีวงษ์ ... See MoreSee Less

สมบัติทางกายภาพของดินเรื่องการอุ้มน้ำของดินดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยครูวิภาวรรณ จันทร์แก้ว ... See MoreSee Less

คณะผู้บริหาร คุณครูโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ยินดีต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1 , 2 และ 3 ฝึกซ้อมการแสดงในวันแม่ ... See MoreSee Less

Wednesday July 18th, 2018

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

English Camp for Kindergarten 3 students. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook 353154826267_10155285264626268

เด็กๆดูมีความสุขในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ มากๆนะคะ เสียดาย วินนี่(ธาวิน วงศ์หงษ์เหิร อ.2/2 ) ป่วย ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมปีนี้ค่ะ

บรรยากาศ แห่เทียนพรรษา ที่วัดบางนาใน ... See MoreSee Less

วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนระบายสี ตามตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ห้องคุณครูวิภาดา หลวงเมือง ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เรียนรู้เรื่องวิธีการดูแลรักษาฟัน อาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่ให้โทษต่อฟัน ... See MoreSee Less

เช้านี่ที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook 353154826267_10155276655786268

วันครบรอบก่อตั้ง "โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ" ประจำปี 2561 (ครบรอบ63ปี)

Saturday July 14th, 2018

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

สดจากโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ครบรอบ 63 ปี ก่อตั้งโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook 10155276557246268

ทักทาย

สวัสดีครับ

สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ ; เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้ทำบุญร่วมกันนะคะ

😍

สาธุสาธุสาธุ

😍

สาธุ🙏🙏🙏

On this happy occasion of the school's anniversary, I just want to congratulate the staff and pupils for sustaining the school and upholding it in the highest esteem. This is indeed a remarkable feat because the school always values each student and reminding them to strive to do their best in academic and in sports. Once again congratulations and wishing the school many many more years of continuous education.

👍

👍

😍😍😍

👍

😍

😍

Hello

ทักทาย

View more comments

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนทำไข่พระอาทิตย์ ของน้อง ๆ ห้องอนุบาลปีที่ 1/5 ... See MoreSee Less

กิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนในวันที่ 14 กรกฎาคม ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ทดลองวิทยาศาสตร์ Science Experiment ภูเขาไฟลาวา นักเรียนตื่นเต้นที่ได้ทดลองและเห็นการทดลองวิทยาศาสตร์
Cr : คุณครูเยาวดี สำเภาน้อย
... See MoreSee Less

วิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โครงงานการถอดบทเรียนทีมหมูป่าอคาเดมี่ติดถ้ำ สอนโดย คุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด
... See MoreSee Less

นิทานเรื่องหมู่ป่า 13 ตัว เล่าเรื่องราวโดย ด.ญ.ปุณยนุช สวัสดี และด.ญ.จังคนิภา เฟื่องวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ประพันธ์โดย อาจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ อาจารย์ภาษาไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและเขียนมายแมพปิ้ง (Mind Mapping) ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook 353154826267_10155271022006268

Well done students... To the teacher who is teaching this class, you are great in teaching them narrative writing through mind-mapping Keep it up..

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ห้องคุณครูธันยพร วิชาชัย เรียนวิชา ศิลปะโดยนำเม็ดข้าวไปย้อมสีและมาแปะที่กระดาษรูปจานข้าว ... See MoreSee Less

พวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ ร่วมส่งแรงใจให้ทีมหมูป่าอะคาเดมี และเจ้าหน้าที่ทุกคน ออกมาจากถ้ำหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้อย่างปลอดภัยกันทุกคนนะครับ
#ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่าอะคาเดมีและเจ้าหน้าที่ให้ปลอดภัยทุกคน
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook 353154826267_10155269022741268

ของเด็กหญิงกัญนิชา ภาพไหน

เช้านี้ออกกำลังกายกันครับ เป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ... See MoreSee Less

อนุบาลปีที่ 2/4 ทำกิจกรรมตัดและติดกระดาษตามรูป ติดที่หนังสือเรียน ... See MoreSee Less

Thursday July 5th, 2018

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

สอบประจำเดือนกรกฎาคมมี 5 วิชาได้แก่วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาจีน และวิชาวิทยาศาสตร์ ขอให้นักเรียนทำข้อสอบได้เต็มทุกคนนะครับ ... See MoreSee Less

วันนี้ใครไม่มาโรงเรียน มาเรียนดนตรีด้วยกันกับเราที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จุดเด่นของเราอยู่ที่วิชาการ ดั่งปรัชญาประจำโรงเรียนที่ว่า วิชาการมั่นคง ดำรงจรรยา ก้าวหน้ากิจกรรม สอบถามได้ล่วงหน้าที่เบอร์ 027027808 หรือติดต่อได้ที่ห้องธุรการชั้น 2 นะครับ ... See MoreSee Less

บรรยากาศอนุบาลปีที่ 1/1 เรียนดนตรีครับ ... See MoreSee Less

วีธีล้างมือโดยน้อง ๆห้องอนุบาลปีที่ 2/3 ... See MoreSee Less

เตรียมอนุบาล 1/1 เรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการนับจำนวนตัวเลขและระบายสี สอนโดยคุณครูดอกอ้อ มณีวงศ์ ... See MoreSee Less

Tuesday July 3rd, 2018

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ... See MoreSee Less

คุณครูให้นักเรียนดูคลิปวินาทีพบ 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและสอนเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ... See MoreSee Less

SWP' Got Talent ระดับอนุบาลวันนี้ครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook 10155254591511268

Thumm Ticha 😘

น่ารักมากๆ. ส่งใจเชียร์อ.1/1✌️✌️

#ทีมฟีนิกซ์สายแดนซ์คร้า🤣🤣

น่าเอ็นดู ทุกคนเลยค่ะ 😍😍

View more comments

บรรยากาศออกกำลังกายตอนเช้าครับ ... See MoreSee Less

ตื่นแต่เช้า ๆ มาโรงเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกับคุณครูที่ห้องก่อนเข้าแถวเป็นประจำทุกวันนะครับ ... See MoreSee Less

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คณะครูโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำและพนักงานบริษัทบิซเอด คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีโดยการสวมเสื้อสีเหลืองในเดือนกรกฎาคม 2561 ... See MoreSee Less

Top

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม