Photos for May 2018 (พฤษภาคม 2561)

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ... See MoreSee Less

วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ

โครงการขับขี่ปลอดภัยขอเชิญชวนทุกท่านสวมหมวกกันน็อคในการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อความปลอดภัยและสร้างวินัยการจราจร ด้วยความปรารถนาดี จากชมรมมวลมิตรไมตรี ... See MoreSee Less

กิจกรรมฟุตบอลเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่นฟุตบอลจากสมัครเล่นสู่ความเป็นมืออาชีพ มาเรียนด้วยกันที่ SWP FC Football School สมุทรปราการ สอบถามข้อมูลได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ หรือ โทร 0 2702 7810, 09 4546 4730 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ทุกวัน หลังเลิกเรียน โทรสอบถามได้เลยครับ

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ "ธรรมะ" ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอน มาชี้แนะแก่มวลมนุษย์ มิฉะนั้นคนเราก็คงไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงพ้นความทุกข์ เป็นแน่แท้ และวันวิสาขบูชา นี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้ เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.2542
- โรงเรียนหยุดการเรียนการสอน 1 วัน
ขอบคุณ www.coj.go.th
... See MoreSee Less

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ ธรรมะ ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอน มาชี้แนะแก่มวลมนุษย์ มิฉะนั้นคนเราก็คงไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงพ้นความทุกข์ เป็นแน่แท้ และวันวิสาขบูชา นี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้ เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.2542
- โรงเรียนหยุดการเรียนการสอน 1 วัน 
ขอบคุณ www.coj.go.th

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรียนวิชา ดนตรีนาฏศิลป์ ทุกปีท่านผู้อำนวยการ จะสอนให้นักเรียนทุกคนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9 และแข่งขันกันระหว่างห้องเรียน ในปีนี้ นักเรียนชั้นป.4-ม. 3 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 3 เพลงสายฝน (Falling Rain) ป.1-2 ร้องเพลง ชะตาชีวิต (H.M. Blue) ป.3 ร้องเพลง ยามเย็น (Love at sun down) ร้องทั้งไทยและอังกฤษ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ชั้นอนุบาล2 ไม่ให้ร้องบ้างหรือคะ?

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรียนวิชาศิลปะสอนโดยคุณครูเสาวลี ทองอิ่ม วาดภาพเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ... See MoreSee Less

สมาชิกห้องประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครับ ... See MoreSee Less

พวกเรากำลังเรียนสุขศึกษากับคุณครูพรอนันต์ ทำแบบฝึกหัดกำลังส่งงานครับ ... See MoreSee Less

ห้องประถมศึกษาปีที่ 2/1 กำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ... See MoreSee Less

Teacher William baldivino ยืนต้อนรับนักเรียนและ ให้นักเรียนทำความสะอาดมือ ด้วยเจลล้างมือก่อนเรียนภาษาอังกฤษที่ห้องคอมพิวเตอร์ ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 เรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธและองค์การสหประชาชาติมีมติให้เป็นวันสำคัญสากลโลกด้วย ... See MoreSee Less

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 คุณครูสอนหลักทางคณิตศาสตร์ ... See MoreSee Less

อนุบาลปีที่ 2/1 ทำงานส่งคุณครูทุกคน เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว คุณครูอนุญาตให้เล่นของเล่นได้ตามใจชอบ ... See MoreSee Less

เบรคพักน้อย วันศุกร์บ่ายครับ ... See MoreSee Less

ทำดีได้ไม่ต้องบอก กับโครงการโลกสวยด้วยมือเรารีไซเคิลของที่ใช้แล้ว นำมารวมกันและคัดแยก เป็นประจำทุกวันศุกร์ ... See MoreSee Less

ผู้แทน ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประกาศนโยบายของพรรค ที่หน้าเสาธง และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 คุณครูและนักเรียนต้องมาใช้สิทธิ์กันทุกคนนะครับ
ภาพสวย ๆโดยคุณครูบุญทวี
... See MoreSee Less

นักเรียนชั้น ป.๖ เรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ทักษะการพูด โดยเลือกนำเสนอในเรื่องที่ตนเองมีความถนัดและมีความสนใจ
ขอบคุณภาพสวย ๆโดยคุณครูณัฐธยาน์
... See MoreSee Less

วันนี้มีกิจกรรมทันตสาธารณสุข ที่มาให้ความรู้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณภาพสวย ๆ จากคุณครูหนูทิพย์ ... See MoreSee Less

สวัสดีครับ พวกหนูจากห้องน้องอนุบาล 2/2 กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ไม่เห็นวินนี่ เลยค่ะ แง แง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน ในชั่วโมงนี้จะพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำ นักเรียนส่วนใหญ่ได้ 100% เต็ม ... See MoreSee Less

คุณหมอมาตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับนักเรียนทุกคนจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ ... See MoreSee Less

วิชาภาษาไทย ทักษะการพูด และการสื่อสารในที่สาธารณะโดยใช้การทำของว่างเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน ... See MoreSee Less

ขอแนะนำคุณครูชาวต่างชาติใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/61Welcome to our new English teachers. From left to right they are: Jacky, Vikki, Merica, William, Emi, Stephani, Mary Lane and Rachel. ... See MoreSee Less

ขอแนะนำคุณครูชาวต่างชาติใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/61

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

อ 2/2 จะได้เรียนกับ Teacher ท่านใดคะ

ท่านผู้อำนวยการเดินเยี่ยมชมแวะทักทายนักเรียนห้องอนุบาลปีที่ 1/1 ... See MoreSee Less

ช่วงพักกลางวันนักเรียนมาตรวจสอบเงินในบัตรของนักเรียน ... See MoreSee Less

ช่วงพักกลางวันนักเรียนมาตรวจสอบเงินในบัตรของนักเรียนImage attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ท่าน ผ อ ใส่ใจดูแลในทุกๆเรื่องของเด็กๆ ตั้งแต่ตรวจเยี่ยมเรื่องการเรียนการสอนทุกห้อง และทุกสิ่งอย่าง น่าชื่นชมมากค่ะ

บรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 ท่านผู้อำนวยการได้แวะเยี่ยมชมนักเรียน ... See MoreSee Less

ในทุกๆ เช้าท่านผู้อำนวยการจะเดินเยี่ยมชมแวะทักทายนักเรียนเป็นประจำทุกห้อง ในภาพจะเป็นน้อง ๆ ห้องอนุบาลปีที่ 1/3 ... See MoreSee Less

ในทุกๆ เช้าท่านผู้อำนวยการจะเดินเยี่ยมชมแวะทักทายนักเรียนเป็นประจำทุกห้อง ในภาพจะเป็นน้อง ๆ ห้องอนุบาลปีที่ 1/4 ... See MoreSee Less

ในทุกๆ เช้าท่านผู้อำนวยการจะเดินเยี่ยมชมแวะทักทายนักเรียนเป็นประจำทุกห้อง ในภาพจะเป็นน้อง ๆ ห้องเตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 ... See MoreSee Less

ในทุกๆ เช้าท่านผู้อำนวยการจะเดินเยี่ยมชมแวะทักทายนักเรียนเป็นประจำทุกห้อง ในภาพจะเป็นน้อง ๆ ห้องเตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 ... See MoreSee Less

ทุกเช้านักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อมาทบทวนและอ่านหนังสือกับคุณครูเป็นประจำ นักเรียนส่วนใหญ่ขึ้นห้องก่อนเวลา 7:00 น. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะ ที่สละเวลาช่วงเช้ามาช่วยทบทวนการอ่านของเด็กๆ 😄👍

The teachers are very dedicated and passionate in their work too...

คุณครูสายพิณคนขยัน นักเรียนน่ารักขยันอ่าน

Good habit

View more comments

สัมภาษณ์เด็กชายจิรวัชร หอมเกตุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 บวชเณรภาคฤดูร้อนในโครงการทรูปลูกปัญญา ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งมากเลยครับ

เก่งครับ

ยอดเยี่ยม ที่สุด เลยค่ะ

เก่งมากๆๆๆค่ะ

ยอดเยี่ยมจริงๆๆเจ้าค่ะ

View more comments

โครงการตรวจ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เนี๊ยบทุกอย่าง รับรองว่า ผ่านตลอดทุกขั้นตอนค่ะ ร ร ศรีวิทยาปากน้ำ

เปิดเทอมวันแรก ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับ ... See MoreSee Less

เปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จ.สมุทรปราการ นักเรียนดีใจและตื่นเต้น ที่ได้เห็นพี่ช้าง พี่ตูบ พี่ลิง พี่จ๋อ พี่มินเนี่ยน มารอรับน้อง ๆ ตั้งแต่เช้า ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

น่ารักมากๆๆจร้า

น่ารักทุกคนเลยค่ะ

น่ารักทุกคนเลยจ้า

View more comments

พรุ่งนี้เปิดเทอมเป็นวันแรก น้องๆรีบมาโรงเรียนแต่เช้านะครับมาพบกับพี่จ๋อ พี่ตูบ พี่บันนี่ พี่ช้าง และพี่มินเนี่ยน แล้วพบกันนะครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เด็กๆๆคงชอบมากๆนะจ๊ะ

เช้านี่กี่โมงเป็นต้นไปคะ

น่าร๊ากกกก 😄

สุดยอด

ขนานนี้ล่ะรร

พรุ่งนี้เจอกันครับ

น่ารักจัง

น่ารักอ่ะ

แว่นกลับไปเรียนป.6ไป

View more comments

จบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาต ิThank you very much. ... See MoreSee Less

จบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาต ิThank you very much.Image attachment
Saturday May 5th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำเข้าร่วมโครงการครุพัฒน์ สู่การพัฒนาองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและยังเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันแรก: สัมมนาและอบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกับ ดร. ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ และทีมงาน ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จ.ระยอง

วันที่ 2: ศึกษาดูงานโรงเรียนปัญญาณฤมิตร จ.ชลบุรี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปัญญาณฤมิตรเป็นอย่างสูง

#swp #humanresourcedevelopment #organizationalculture #teacherstrip
... See MoreSee Less

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำเข้าร่วมโครงการครุพัฒน์ สู่การพัฒนาองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและยังเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันแรก: สัมมนาและอบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกับ ดร. ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ และทีมงาน ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จ.ระยอง

วันที่ 2: ศึกษาดูงานโรงเรียนปัญญาณฤมิตร จ.ชลบุรี  ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปัญญาณฤมิตรเป็นอย่างสูง

#swp #humanresourcedevelopment #organizationalculture #teacherstripImage attachment

๏ หลวงปู่​อุ่นหล้าลาลับดับขันธ์สิ้น
สานุศิษย์ถิ่นใกล้ไกลอาลัยถึง
ถ้วนถ้อยคำพร่ำสอนคงตราตรึง
จิตซาบซึ้งสำนึกอยู่อย่างรู้คุณ
๏ ขอน้อมเศียรประสานจิตสถิตมั่น
ธำรงธรรม์พุทธธรรมนำเกื้อหนุน
ลูกหลานไทยเข้าใจในพุทธคุณ
ผลบุญดลดับขันธ์นิพพานเทอญ

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
... See MoreSee Less

๏ หลวงปู่​อุ่นหล้าลาลับดับขันธ์สิ้น
สานุศิษย์ถิ่นใกล้ไกลอาลัยถึง
ถ้วนถ้อยคำพร่ำสอนคงตราตรึง
จิตซาบซึ้งสำนึกอยู่อย่างรู้คุณ
๏ ขอน้อมเศียรประสานจิตสถิตมั่น
ธำรงธรรม์พุทธธรรมนำเกื้อหนุน
ลูกหลานไทยเข้าใจในพุทธคุณ
ผลบุญดลดับขันธ์นิพพานเทอญ

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
Top

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม