Photos for July 2015 (กรกฎาคม2558)

Click on the months below to see more pictures from this year:

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC

 

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

จะเที่ยงแล้วครับ พักรับประทานอาหารด้วยกันนะครับ ... See MoreSee Less

รูปภาพจากโพสต์ของ Srinai M123 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รูปภาพจากโพสต์ของ Srinai 2566 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รูปภาพจากโพสต์ของ Srinai 2566 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก็บตกจากกิจกรรม เบ๊น / โบ๊ท วันนี้ค่ะ ...น่ารักนะคะเด็กๆ ตอนเผลอ ... See MoreSee Less

28 กรกฎาคม 2558
คณะกรรมการนักเรียน เตรียมธงชาติและธง ส.ก.
ไปมอบให้ชุมชน ซ. เทศบาล 4 นำไปประดับ
บ้านเรือนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

กิจกรรม 12 ส ค วันแม่

Using a large screen TV in the classroom to teach English. ... See MoreSee Less

Using a large screen TV in the classroom to teach English.

Science/Math Camp for Primary 4 students. ... See MoreSee Less

รูปภาพจากโพสต์ของ SWP FC Football School ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ค่ายคณิต-วิทย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ... See MoreSee Less

Tuesday July 28th, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

28 กรกฎาคม 2558
ขอขอบคุณ บริษัทแก๊ก อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ได้นำการ์ตูนเบ๊น+โบ๊ท มาจัดกิจกรรมดีๆ มีสาระ
ให้ความรู้กับเด็กๆ พร้อมแจกผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้ตราทิปโก้ ให้กับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล - ป.1 ทุกคนค่ะ
... See MoreSee Less

วันที่๒๙ก.ค.๒๕๕๘ เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ... See MoreSee Less

Tuesday July 28th, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

สวัสดีเช้าวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ในเช้าวันนี้อากาศแจ่มใส ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครู โตขึ้นเป็นคนดีของสังคมนะครับ ... See MoreSee Less

Students from Primary 3 are learning how to make flowers from paper. ... See MoreSee Less

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ก.ค.๒๕๕๘- วันอาทิตย์ที่ ๒ส.ค.๒๕๕๘โรงเรียนหยุด ๔ วัน เปิดเรียนวันจันทร์ที่ ๓ ส.ค.๒๕๕๘ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอบคุณครับ

ขอบพระคุณค่ะ. แจ้งข่าวสารค่ะ

๓๑ ก.ค. ๒๕๕๘ เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า"จำพรรษา" นั่นเอง
ประวัติวันเข้าพรรษา
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"

ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด
แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง
ประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา"ประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้ มีอยู่เป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้า เย็น และในการนี้จะต้องมีธูป - เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตามชนบทนั้น การหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ ก็จะมีการแห่แหน รอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่ง มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงาม โดยถือว่าเป็นงานประจำปี
... See MoreSee Less

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม๒๕๕๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี

2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า
... See MoreSee Less

Students from Primary 5 are being tested for somersaults this week in the gym. ... See MoreSee Less

รูปภาพจากโพสต์ของ Srinai M123 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สวัสดีเช้าวันจันทร์ ในคาบแรกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ห้องคุณครูอัญชลี รูปหล่อ เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนสนุกกับการหาตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนคอมพิวเตอร์ที่ดี ... See MoreSee Less

Wedding day for Teacher Tiffany ... See MoreSee Less

Wedding day for Teacher TiffanyImage attachmentImage attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Destiny of love, congratulations!!

Congratulation

Congratulations to Teacher Tiffany who was married today! ... See MoreSee Less

Congratulations to Teacher Tiffany who was married today!

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Congratulation and good luck ,good love. Ka

Congratulations teacher tiffany

congratulations teacher.

congratulations teacher.

congratulations teacher.

Congrats!

Congratulations to teacher

congratulations teacher.

View more comments

รูปภาพจากโพสต์ของ Srinai 2565 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Friday July 24th, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

สัมผัสธรรมชาติ ช่วงบ่ายที่บ้านนาครูธานี ก่อนเดินทางกลับ ศ.ว.ป. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สนุกไหมคะ

น่าสนุกจังเลย

บ้านนาครูธานี แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าอีกเแห่งหนึ่งที่นักเรียน ศ.ว.ป.
จะได้มาพบเจอ ลงมือปฏิบัติจริง อย่างสนุกสนานพร้อมนำความรู้ ประสบการณ์ ต่างๆ กลับไปพัฒนาตนเองในอนาคต
... See MoreSee Less

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2558
นักเรียน ชั้น ป.6 ทัศนศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตไทย
ในอดีต ถึงปัจจุบัน อันเป็นรากเหง้าของเราชาวไทย
ณ บ้านนาครูธานี จ. ปทุมธานี
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สนุกกันทุกคนนะค่ะ

รูปภาพจากโพสต์ของ SWP Nursery - สถานรับเลี้ยงเด็กศรีวิทยาปากน้ำ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รูปภาพจากโพสต์ของ SWP FC Football School ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รูปภาพจากโพสต์ของ SWP Nursery - สถานรับเลี้ยงเด็กศรีวิทยาปากน้ำ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Students from Primary 5 are learning how to sew this week. ... See MoreSee Less

Students from Primary 5 are learning how to sew this week.Image attachmentImage attachment
Wednesday July 22nd, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

Can you Remember these English Teachers? ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

นักเรียนยังจำคุณครูชาวต่างชาติที่เคยมาสอนที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำได้ไหมคะ

Teacher Rachel (คนที่ 3 สวมเสื้อสีฟ้า) ซึ่งเคยสอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.3- 4 ที่โรงเรียนของเราเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนและได้เดินทักทายนักเรียนทุกห้องเรียน ซึ่งลูกศิษย์ของคุณครูกำลังเรียนอยู่ในชั้น ป.6 ในปีการศึกษานี้

hi Alyssa i miss u so much. when will u come bk to myanmar? we all are warmly welcome to u. pls come bk early.

สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยจัดงาน คาราเต้โดแชมป์เบี้ยนชิพ ในวันที่ 28 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ซึ่งด.ญ.รมิตา เตรณานนท์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ชุดB เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ทางโรงเรียนขอชื่นชมและร่วมส่งกำลังใจ อวยพรให้น้องประสบผลสำเร็จนำเหรียญทองมาฝากด้วยนะครับ ... See MoreSee Less

สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยจัดงาน คาราเต้โดแชมป์เบี้ยนชิพ ในวันที่ 28 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ซึ่งด.ญ.รมิตา เตรณานนท์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ชุดB เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ทางโรงเรียนขอชื่นชมและร่วมส่งกำลังใจ อวยพรให้น้องประสบผลสำเร็จนำเหรียญทองมาฝากด้วยนะครับImage attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ยินดีด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ✌️✌️✌️😍

นักเรียนโรงเรียนนี้เก่งทั้งวิชาการเก่งทั้งกีฬา สุดยอดจริงๆ!

เก่งมากๆๆเจ้มิ้ลสู้ๆๆนะ เอาเหรียญทองมาฝากทุกคนนะ

เก่งมากๆๆสู้ๆๆนะเจ้มิ้ล เอาเหรียญทองมาฝากทุกคนนะคะ

เก่งมากเลยคนสวย

สุดยอดครับ

เก่งมากเลยจ้าลูกสาวแม่ใหม่

เก่งมากคะ ขอแสดงความยินดีด้วยคะ

เก่งมากค่ะ แถมยังน่ารักอีกด้วย

Congratulations! I used to teach karate to children.

ยินดีด้วยนะค่ะ

เก่งมากมากค่ะ น่ารักด้วยอ่ะ

เก่งมากค่ะ

ดีใจด้วยคะ

สุดยอดเลยจ้า😊😊😊

ขอบคุณค่ะ

สู้ๆๆๆ ค่ะน้องคนเก่ง

เก่งจังเลย

เก่งมากๆคะ

เก่งมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

View more comments

รูปภาพจากโพสต์ของ Srinai 2561 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เก่งอ่ะ..ปรมมือ..รัวๆค่ะ..ต้องอดทน..ต้องซ้อมนะ..อายุแค่นี้ทำได้แบบนี้..เก่งจังเลย..^-^

ภาพวันแข่งครับ

Tuesday July 21st, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สาธุๆ

สาธุ อนุโมทนาบุญ ค่ะ

สาธุค่ะ

Khao Phansa Parade at Wat Bang Na Nai
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เป็นตัวแทนนักเรียนถวายเทียนพรรษา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดบางนาใน พระอารามหลวง ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 47,815.75 บาท ขออนุโมทนาบุญกุศลให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าตลอดไป
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ

อนุโมทนา สาธุๆๆๆ

สาธุ สาธุ

สาธุค่ะ

View more comments

รูปภาพจากโพสต์ของ SWP FC Football School ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

รูปภาพจากโพสต์ของ SWP FC Football School ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Kindergarten using their new computers today for the first time. This computer room has 35 computers. ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ทันสมัยสุดๆๆเลย ร.ร. นี้.

สุดยอด

Saturday July 18th, 2015
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

... See MoreSee Less

ขอบคุณสำหรับกระเช้าดอกไม้สวยๆที่ส่งมาร่วมอวยพร จากต่างประเทศ เนื่องในวันครบรอบ 60 ปีโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ท่านผู้บริหารทั้งสามท่านได้รับแล้วครับ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Thank you very much Teacher Kelvin Choo for 3 beautiful bouquets baskets delivered on our 60th Anniversary of SWP day. .We really appreciate your thoughtfulness.

ในวันนี้นักเรียนนำสิ่งของต่างๆที่ใช้แล้วมารีไซเคิล ... See MoreSee Less

SWP FC จะเปิดสอนรุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น อ.2 - ป.1 เริ่มเรียนวันอังคารที 21 ก.ค. เวลา 17.00น.***ประกาศ****

SWP FC จะเปิดสอนรุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น อ.2 - ป.1
เริ่มเรียนวันอังคารที 21 ก.ค. เวลา 17.00น.

เพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อมในช่วงเริ่มต้น
ขอปรับรูปแบบการเรียนใหม่ เป็น 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
เวลาเรียน: อังคาร พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 18.30น.

รับสมัครจำนวนจำกัดรุ่นละ 20 คนเท่านั้น
ส่งใบสมัครและชำระค่าเรียนได้ที่ห้องธุรการ
... See MoreSee Less

SWP FC จะเปิดสอนรุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น อ.2 - ป.1 เริ่มเรียนวันอังคารที 21 ก.ค. เวลา 17.00น.

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

อยู่ อ.1/2 สมัครได้ไหมครับ

ในเช้าวันนี้มีการทดสอบคณิตคิดเร็ว ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบนะครับ ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้น ม.3 เรียนผูกเงื่อนกากบาท ชั่วโมงลูกเสือ-เนตรนารี ... See MoreSee Less