ป.2 คณิตศาสตร์: จงเทียบเวลาต่อไปนี้เป็นเวลาตามนาฬิกา 

 

<<< RETURN TO คณิตศาสตร์ |