Photos for June 2018 (มิถุนายน 2561)

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Friday June 29th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาบ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา ... See MoreSee Less

Friday June 29th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาบ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

วราภรณ์ ศรีเกตุ

การเรียนการสอนของน้อง ๆอนุบาลปีที่ 1/2 ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

Tawe Srichomngam ห่วงแต่กระติกน้ำ

วิชาลูกเสือในสัปดาห์นี้ ทบทวนเงื่อนจากที่เรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมา นำมาทำเป็นบันไดและเสาธง ... See MoreSee Less

Thursday June 28th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันอาทติย์ ที่1 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนของเราจึงทำพิธีท่องสัตย์ปฏิญาณและเดินสวนสนามในวันนี้ ... See MoreSee Less

Thursday June 28th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันอาทติย์ ที่1 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนของเราจึงทำพิธีท่องสัตย์ปฏิญาณและเดินสวนสนามในวันนี้ ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ วาดรูปผลไม้ด้วยโปรแกรม ... See MoreSee Less

ทางโรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน จากเงินรัฐบาลสนับสนุน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ... See MoreSee Less

วิชาการงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 การเนาผ้า สอนโดยคุณครูอรทัย เหล่าอัน ... See MoreSee Less

วิชาการงานอาชีพ การสอยผ้าด้วยวิธีการเนา การปะการชุน ห้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 สอนโดยคุณครูเสาวรีย์ ทองอิ่ม ... See MoreSee Less

สุดยอดห้องน้ำเขียวขจี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
โดยคุณครูสำรวย รุ่งเรือง
... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

สวยงามจริงๆค่ะ🌿☘🌾🌱

วิชาการงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การจัดสวนถาดชุด สอนโดยคุณครูเสาวลี ทองอิ่ม ... See MoreSee Less

กิจกรรมในตอนพักกลางวันเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ ... See MoreSee Less

โครงการ SWP'S GOT TALENT น้องๆ ระดับชั้นอนุบาล โดยชมรมนาฎการงานศิลป์ ... See MoreSee Less

ผลงานวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ... See MoreSee Less

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย[2] เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เรื่อง

ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่น ๆ อีก เช่น ที่วัดศรีสุดาราม ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่าง ๆ โดยทั่วไป
ที่มา : wikipedia
... See MoreSee Less

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย[2] เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เรื่อง

ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่น ๆ อีก เช่น ที่วัดศรีสุดาราม ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่าง ๆ โดยทั่วไป
ที่มา : wikipedia

SWP News วันสุนทรภู่ ... See MoreSee Less

สวัสดีวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 วันนี้อากาศ แจ่มใสนักเรียนรีบมาโรงเรียนแต่เช้านะครับ ... See MoreSee Less

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ คำนึงถึงทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนอย่างปลอดภัย เกี่ยวกับการเดินทางด้วยยวดยานพาหนะทางรถยนต์ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรก ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุคับขัน เป็นประจำทุกปี ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ชัดท้อยชัดคำลูก

ดีมากเลย

ดีมากๆ เลยค่ะ

View more comments

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันนี้เรียนรู้การทำงานภายในคีย์บอร์ดและดูวงจรภายใน ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่บ้านครูธานี ... See MoreSee Less

22 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา บ้านนาครูธานี เรียนรู้วิถีชาวนาไทย... ... See MoreSee Less

เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ควง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
หรือน้อง MJ ทางรายการทรูสปอร์ตมาอัดรายการนักกีฬาต้วน้อย Sport Zapp แบตมินตัน ออกอากาศทางช่องทรูสปอร์ต 2 และช่อง 682 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 20.30 น. - 21.00 น. ในช่วงแซ่บเรียกพี่ ขอให้นักเรียนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
... See MoreSee Less

เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ควง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 
 หรือน้อง MJ ทางรายการทรูสปอร์ตมาอัดรายการนักกีฬาต้วน้อย Sport Zapp แบตมินตัน ออกอากาศทางช่องทรูสปอร์ต 2 และช่อง 682 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 20.30 น. - 21.00 น. ในช่วงแซ่บเรียกพี่ ขอให้นักเรียนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับImage attachment

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

MJสู้สู้ เป็นกำลังใจให้นะคะ(ว่าแต่ลูกแบตที่ค้างอยู่รางน้ำฝนที่ข้างบ้านมาเขี่ยลงด้วยนะคะ) ล้อเล่นนะ อิอิ

MJสุดยอด

เก่งมากเลยน้อง MJ

เก่งมาก​ ๆ​เลยคร้า

ในที่สุด MJ ก็สานฝันของตนเองสำเร็จ ครูดีใจด้วยนะ

เก่งมากๆครับ MJ 👍👍👍

MJ เก่งมาก คณิตศาสตร์ก็เก่ง

เจ๋งมากMJ

ขอบคุณทางโรงเรียนและผปค.ทุกท่านค่ะ 🙏🙏😊

View more comments

Thursday June 21st, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

คุณครูสอนนักเรียนฝึกวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ดีมากเลยค่ะ ได้เรียนรู้ทุกปีเลย 😍

ดีจังเลยต้องทำให้เด็กรู้วิธี เ อาตัวรอด จะได้ไม่มีปัญหา สงสารเด็กๆค่ะ

สอนทุกเดือนเลยน่ะค่ะตุณครู เด็กจะได้ไม่ลืม

ดีจังคะ.....

สอนทุกชั้นหรือเปล่าค่ะ

View more comments

ห้องอนุบาลปีที่ 1/4 เรียนเรื่องการรักษาสุขภาพฟัน นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีแปลงฟันอย่างถูกวิธีหน่วยที่ 6 เด็กน้อยสุขภาพดี ( วิธีการแปรงฟัน ) Brush your teeth . ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

น่ารักมากๆเลยค่ะ สื่อการสอนก็น่าสนุก😍😍

วิชาลูกเสือภาคบ่ายวันนี้เรียนเงื่อนตะกรุดเบ็ดและเงื่อนผูกซุง ... See MoreSee Less

Thursday June 21st, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

รูปมุมสูงของโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
Photos of Sriwittayapaknam School in Samut Prakan.
... See MoreSee Less

ผลงานวิชาคอมพิวเตอร์ สอนโดยคุณครูดอกอ้อ มณีวงศ์ โปรแกรมเพ้นท์ ... See MoreSee Less

นักเรียนเดินผ่านท่านผู้อำนวยการ และกล่าวสวัสดีทักทายหลังพักน้อยก่อนขึ้นห้องเรียน ... See MoreSee Less

นักเรียนเดินผ่านท่านผู้อำนวยการ และกล่าวสวัสดีทักทายหลังพักน้อยก่อนขึ้นห้องเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ศึกษาความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ สอนและภาพโดยคุณครูพรพิมล บุญสาร ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 ห้องคุณครูปัทมา อินทร์สวัสดิ์ ... See MoreSee Less

Thursday June 21st, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

คุณครูสอนให้นักเรียนเลือกซื้อของจากตลาดจำลอง จากห้องอนุบาล 1/3 เป็นผลไม้และขนมที่ผู้ปกครองเตรียมมาให้นักเรียนนำมาร่วมกิจกรรม ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ห้องคุณครูจิรา อ่อนทะเล ... See MoreSee Less

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

ขอขอบคุณสำหรับรูปเด็กๆค่ะ

Wednesday June 20th, 2018
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 วิชาภาษาไทยสอนโดยคุณครูกอบแก้ว ช้างชาวนา ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ... See MoreSee Less

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ... See MoreSee Less

เช้านี้นักเรียนอนุบาล 2/3 กำลังเรียนวิชาภาษาไทย ฝึกอ่านหนังสือเล่มสีแดงครับ ... See MoreSee Less

วันนี้มีการสอบคณิตคิดเร็ว ขอให้นักเรียนทุกคนทำข้อสอบได้เต็มนะครับ ... See MoreSee Less

สวัสดีค่ะ/ครับ หนูๆห้องคุณครูโอ
(วรรณพร รักษาคลัง)K1/3ยิ้มแย้มสดใส ต้อนรับวันพุธแสนสนุกสนสนาน
... See MoreSee Less